Криворізький природничо-науковий ліцей
Національна горяча лінія


Національна дитяча гаряча лінія


ТДП "ВИНАХІДНИК"

Матеріли для «Організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року» ви можете переглянути за посиланням https://drive.google.com/folderview?id=0B3mKK9mbuhYpTWp4bnhrcDYzSVU&usp=sharing

 

Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей

 

Положення  про пришкільний табір

 

                                                                              «Затверджую»

Директор Криворізького природничо-наукового ліцею                    ____________________ Л.В.Башук 

«_______» ___________ 2019             

                                                                          

 

Положення

про пришкільний табір  відпочинку з денним перебуванням

«Винахідник»

на базі Криворізького природничо-наукового ліцею

адреса 50071, м.Кривий Ріг, вул. Мелешкіна 32а

 

І. Загальні положення

1.1.    Пришкільний табір з денним перебуванням (далі табір) є позашкільним оздоровчим закладом, метою діяльності якого с реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб, а також Законів України.

1.2.    Пришкільний табір у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Освіту",  «Про оздоровлення та відпочинок дітей» іншими нормативно-правовими актами щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році, а також цим положенням.

1.3.    Пришкільний табір за режимом роботи є за терміном роботи діє з 01.06 по 14.06.2016 (10 робочих днів), за типом - з денним перебуванням, який створюється на базі навчального закладу та в якому діти перебувають з 08.00 до 14.00 години.

 

II. Організація і основи діяльності пришкільного табору

2.1. Пришкільний дитячий табір діє на основі даного положення, яке затверджується і погоджується засновниками.

2.2. Зарахування дітей до табору відпочинку здійснюється на основі заяв батьків або осіб, які їх замінюють та  медичних довідок.

2.3. Враховуючи вікові особливості дітей, у дитячому таборі створюються загони, наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання і організації режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів.

2.4. У таборі діти знаходяться під наглядом медпрацівника, вихователів.

2.5.  Дитячий табір працює за власним планом роботи, організовує та здійснює різноманітні масові заходи, навчальні екскурсії.

2.6. Пришкільний табір може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях за межами закладу, якщо вони пристосовані для перебування там дітей, чи на базі спортивних споруд та стадіонів на підставі укладених з їх власником угод.

2.7.  Зміст, форми і методи роботи у пришкільному таборі відпочинку спрямовані на виховання громадян України, організацію змістовного дозвілля, розвиток творчих здібностей та визначаються потребами дитини в соціалізації.

2.8. Діти, які перебувають у пришкільному таборі, повинні:

 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку;
 • підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;
 • дотримуватись морально-етичних норм;
 • бережливо ставитися до державної, комунальної та приватної власності;
 • брати посильну участь у суспільно корисній праці.

ІІІ. Господарське утримання та фінансування

3.1. Дитячий табір відпочинку знаходиться на балансі засновника - управління освіти Криворізької міської ради.

3.2. Джерелами фінансування дитячого табору є кошти місцевого бюджету  та кошти батьків (оплата харчування та страхування).

3.3.  Керівництво табору забезпечує дітей, які у ньому знаходяться, харчуванням належної якості, у відповідності із встановленими нормами та правилами санітарно-гігієнічного і епідеміологічного нагляду.

3.4.   Вимоги до території, споруд табору, його обладнання визначаються будівельними, санітарно-гігієнічними правилами і нормами.

3.5  Засновник (навчальний заклад) забезпечує пришкільний табір та його працівників санітарними паспортами, інструкціями з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми.

ІУ. Кадрове забезпечення

 

4.1. Підбір кадрів пришкільного дитячого табору відпочинку здійснюється його засновником - районним управлінням освіти і адміністрацією навчального закладу.

4.2.  Кожен працівник повинен мати медичну книжку із допуском до роботи, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов'язками.

4.3. Працівники повинні дотримуватись вимог трудової дисципліни, етики стосунків, виконувати плани оздоровчо-виховної роботи.

4.4. Штатний розклад табору затверджується засновником у погодженні з профспілковим комітетом та відповідно до типових штатів персоналу дитячих закладів.

4.5. Для працівників табору встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

У. Охорона життя та здоров 'я дітей

5.1.   Працівники дитячого табору відпочинку в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей, які відпочивають у дитячому закладі.

5.2. При роботі з дітьми працівники проходять інструктаж з безпеки життєдіяльності.

5.3. Необхідно розробити режим дня роботи табору і неухильно його виконувати.

5.4. Споруди і приміщення, в яких знаходиться табір, повинні обладнуватися  вогнегасниками. Працівники табору повинні бути ознайомлені з планами евакуації дітей на випадок пожежі чи стихійного лиха.

 

Директор 

                                             М.П.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ТАБОРУ

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профспілки                                                                                 Начальник ТДТВ «Винахідник»
______________ Букун О.О.                                                                   _________ Буднік Н.Г.
____________________2019 р.                                                              
_______________2019 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника табору відпочинку

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Начальник пришкільного табору (далі - начальник) є уповноваженим загальноосвітнього навчального закладу.

 2. Начальник призначається на посаду наказом директора

 3. Начальнику підпорядковані всі працівники пришкільного табору.

 4. Кваліфікаційні вимоги: педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

 5. Начальник пришкільного табору несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за допущені порушення в діяльності табору.

 6. Начальник у своїй діяльності керується Положенням про пришкільний оздоровчий табір (Статутом).

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Начальник зобов'язаний:

 • до прийому табору пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку;

 • інструктувати працівників табору по різних напрямках їх роботи; здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво;

 • проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу, дітей і підлітків;

 • представляти заклад у стосунках з різними організаціями, органами і установами;

 • видавати накази по всіх напрямах діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі документи закладу;

 • організовувати харчування дітей і співробітників;

 • організовувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих оздоровчих закладів;

 • забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу;

 • забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі;

 • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати хід реалізації намічених планів роботи;

 • вчасно готувати і направляти в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу документи, накази, заявки, листи, договори тощо;

 • належним чином вести всю необхідну внутрішню документацію закладу;

 • організовувати проведення оздоровчих та інших процедур, особисто керувати купанням дітей;

 • організувати роботу всіх служб закладу, керувати і контролювати їх роботу;

 • брати участь у складанні меню дитячого пришкільного табору;

 • здійснювати контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного морального та психічного впливу;

 • організовувати суворе дотримання санітарного режиму закладу;

 • виконувати інші обов'язки і доручення, що входять у його компетенцію, за розпорядженням відділу освіти.

IIIПРАВА

Начальник має право:

 • вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності закладу, методів його роботи, роботи колективу, усунення наявних недоліків;

 • здійснювати взаємодію з співробітниками структурних підрозділів організації - власника закладу;

 • вимагати від усіх служб оздоровчого закладу документи й інформацію, що стосується їх діяльності;

 • залучати всіх працівників дитячого закладу до розв'язання завдань, покладених на його колектив;

 • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

IVВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Начальник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за:

 • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

 • результати оздоровчої і виховної діяльності табору;

 • достовірність і правильність ведення документації;

 • дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

 • організацію медичного обслуговування;

 • організацію харчування;

 • порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції;

 • поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВИХОВАТЕЛЯ ТАБОРУ

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                     «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профспілки                                                                                  Начальник ТДТВ «Веселка»
______________ Букун О.О.                                                                   _________ Буднік Н.Г.
____________________2019 р.                                                               
_______________2019 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
вихователя табору відпочинку

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вихователь дитячого пришкільного табору. (далі - вихователь) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу

1.2. Кваліфікаційні вимоги:
педагогічна освіта
стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше одного року.

1.3 Вихователь структурно підлеглий начальнику табору.

1.4. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами вище стоячих органів, а також дійсною інструкцією.

1.5. Є матеріально відповідальною особою.

1.6. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку пришкільного табору вихователь зобов'язаний постійно знаходитися на території і залишати її тільки з дозволу начальника закладу.

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Вихователь зобов'язаний:

 • до заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору;

 • пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків,

 • дотримуватися вимог Положення (Статуту) пришкільного табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

 • проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків;

 • проводити цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед дітей і підлітків,

 • не допускати покидання дітьми території закладу, місця проведення заходів, без дозволу вихователів табору,

 • організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни;

 • сприяти організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підлітків;

 • брати разом із загоном участь у масових, спортивно - оздоровчих заходах табору, залучать дітей до їх підготовки і проведення;

 • разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати виконання планів;

 • здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати і виконання плану;

 • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої роботи табору, у реалізації намічених планів роботи;

 • організовувати і проводити загонові заходи,

 • інструктувати довірених йому дітей з Правил внутрішнього розпорядку закладу, правил техніки безпеки, інших організаційно - нормативних документів;

 • уважно стежити за станом здоров'я дітей, вживати оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим;

 • разом з органами дитячого самоврядування оформляти загонове місце, організувати випуск загонової стінної газети;

 • організувати чергування в загоні, стежити за санітарним станом ігрових кімнат, території, що прилягає;

 • контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні;

 • організувати проведення оздоровчих процедур;

 • брати участь у щоденних плануваннях роботи табору;

 • негайно доповідати начальнику про всі події в загоні;

 • контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні;

 • виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу.

III. ПРАВА

Вихователь має право:

 • подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи табору;

 • звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу вцілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;

 • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

 • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

 • результати виховної й оздоровчої роботи загону;

 • нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках діючого законодавства;

 • дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки;

 • порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттям педагогічної етики.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСТРУКТОРА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТАБОРУ

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                      «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профспілки                                                                                   Начальник ТДТВ «Винахідник»
______________ Букун О.О.                                                                     _________ Буднік Н.Г.
____________________2019 р.                                                                
_______________2016 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
інструктора з фізичної культури пришкільного табору

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструктор з фізичної культури  дитячого пришкільного табору (далі – інструктор з фізичної культури) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Кваліфікаційні вимоги:
педагогічна освіта
стаж практичної роботи з дітьми не менше одного року.

1.3 Інструктор з фізичної культури  структурно підлеглий начальнику табору, вихователям.

1.4. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий пришкільний табір, методичними й інструктивними матеріалами вищестоячих органів, а також дійсною інструкцією.

1.5. Є матеріально відповідальною особою.

1.6. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку пришкільного табору інструктор з фізичної культури  зобов'язаний залишати територію закладу тільки з дозволу начальника табору.

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Інструктор з фізичної культури  зобов'язаний:
- до початку роботи дитячого пришкільного  табору  пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її медичній сестрі навчального закладу;
- пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків,
- дотримуватися вимог Положення пришкільного табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
- проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків;
- брати участь у плануванні виховної та оздоровчої роботи табору;
- о
рганізувати навчання та інструктаж вихователів з організації й проведення спортивних ігор та змагань;
- організувати проведення спортивно-масової роботи в дитячому пришкільному таборі, керувати нею;
- організувати проведення щоденної ранкової гімнастики;
- під час проведення спортивних змагань забезпечувати абсолютну безпеку дітей, формувати моральні якості, виховувати волю до перемоги;
- організовувати і проводити спортивні змагання, турніри, свята;
- проводити консультації для вихователів з питань, віднесених до його компетенції;
не допускати покидання дітьми  території закладу, місця проведення заходів, без дозволу вихователів табору;
інструктувати довірених йому дітей з Правил внутрішнього розпорядку табору, правил техніки безпеки, інших організаційно - нормативних документів;
- уважно стежити за станом здоров'я дітей, вживати
 оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим;
брати участь у щоденних плануваннях роботи табору;
- виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням начальника пришкільного табору.

IIIПРАВА

Інструктор з фізичної культури має право:
подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи табору;
звертатися до керівництва табору, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і табору в цілому;
знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячого пришкільного табору, наказами начальника табору, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;
- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

IVВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

    Інструктор з фізичної культури  несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:
- збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому пришкільному таборі у межах своїх посадових обов'язків;
недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;
результати виховної й спортивно-оздоровчої роботи табору;
нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках діючого законодавства;
дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки;
порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттям педагогічної етики.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профспілки                                                                                 Начальник ТДТВ «Винахідник»
______________ Букун О.О.                                                                    _________ Буднік Н.Г.
____________________2019 р.                                                              
 _______________2019 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
медичної сестри

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Медична сестра пришкільного табору «Винахідник» призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу.
1.2. Кваліфікаційні вимоги: спеціальна медична освіта і стаж практичної роботи не менше одного року.
1.3. Є матеріально відповідальною особою.
1.4. Структурно підлегла начальнику табору.
1.5. У своїй діяльності керується Положенням про пришкільний табір з денним перебуванням, санітарно-гігієнічними правилами і нормами, положеннями, інструктивними матеріалами з профілю роботи , а також дійсною інструкцією.
1.6. З урахуванням специфіки діяльності пришкільного табору і відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку медична сестра зобов'язана постійно знаходитися на території пришкільного табору і залишати її тільки з дозволу начальника пришкільного табору.

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Медична сестра зобов'язана:
- до початку роботи пришкільного табору пройти обов'язкове медичне обстеження на право роботи в ньому, належним чином оформити особову санітарну книжку;
- пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для виконання покладених обов'язків;
- ознайомитися з дійсною інструкцією і строго дотримуватись її;
- спостерігати за дотриманням режиму дня і санітарно-гігієнічних правил і норм;
- вести медичну документацію;
- контролювати процес прийому їжі дітьми, обов'язково бути присутнім при готуванні салатів;
- контролювати маркування і використання інвентарю і посуду за призначенням;
- контролювати санітарний стан усіх приміщень закладу; готувати і видавати дезинфікуючі засоби;
- контролювати зміну білизни у встановлений термін;
- брати участь у щоденних санітарних обходах;
- брати участь у туристичних походах, спортивних святах, бути присутнім під час проведення масових заходів;
- тримати в порядку медичне устаткуванні й інвентар;
- брати участь у просвітницькій діяльності;
- виконувати іншу роботу і доручення, що входять до її компетенції, за розпорядженням начальника табору;
- дотримуватися вимог Положення пришкільного табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
- стежити за належним санітарним станом підрозділів НВК, їдальні, санвузлів;
- вживати оперативних заходів з недопущення випадків травматизму серед дітей;
- організовувати санітарну обробку приміщень закладу відповідно до діючих санітарних правил і норм.

III. ПРАВА

Медична сестра  має право:
- подавати пропозиції з удосконалення системи оздоровчої роботи табору;
- звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і табору в цілому;
- знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності пришкільного табору, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції;
- одержувати від начальника табору інформацію й документи, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків;
- підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

       Медична сестра несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:
- збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в пришкільному таборі у межах своїх посадових обов'язків;
- результати  оздоровчої діяльності табору, якість медичного обслуговування;
- недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків; дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм протипожежної й екологічної безпеки;
- зрив виробничого процесу у випадку встановлення його провини;
- факти травматизму на робочому місці серед підлеглих працівників у випадку встановлення його провини;
- дотримання вимог дійсної інструкції, норм лікарської етики, вимог законодавства.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КУХАРЯ ТАБОРУ

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                    «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профспілки                                                                                 Начальник ТДТВ «Винахідник»
______________ Букун О.О.                                                                   _________ Буднік Н.Г.
____________________2019 р.                                                               
_______________2019 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
кухаря дитячого оздоровчого закладу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Кухар дитячого пришкільного табору призначається на посаду директором.

2. Кваліфікаційні вимоги: 3-й кваліфікаційний розряд, спеціальна підготовка в обсязі індивідуально - бригадного навчання, стаж практичної роботи на виробництві не менше п'яти років.

3. Є матеріально відповідальною особою.

4. Структурно підлегла начальнику закладу.

5. У своїй діяльності керується Статутом про пришкільний табір з денним перебуванням, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, санітарно-гігієнічними правилами і нормами, положеннями технологічних документів з профілю роботи, дійсною інструкцією.

IIОБОВ'ЯЗКИ

Кухар зобов'язаний:

- пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в таборі, належним чином оформити особову медичну книжку;

- пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;

- дотримуватися вимог Статуту закладу;

- ознайомитися з дійсною інструкцією і строго дотримуватися її;

- дотримуватися точності виробничого процесу і технології приготування страв, їх оформлення і подачі;

- забезпечувати повноту вкладення продуктів у каструлю і ваговий вихід порцій відповідно до меню - розкладки;

- дотримуватися санітарних правил утримання виробничих приміщень і свого робочого місця;

- дотримувати санітарно-гігієнічних правил технологічного процесу приготування їжі;

- нести матеріальну відповідальність за витрату продуктів харчування, посуду, тари, енергоресурсів і технологічного устаткування, води;

- забезпечувати організацію роздачі страв і їх ваговий контроль;

- забезпечувати охорону матеріальних цінностей їдальні: кухонного і столового посуду, технологічного устаткування, меблів, м'якого інвентарю, спецодягу;

- уживати заходів для забезпечення безпеки життя і здоров'я дітей та підлітків, що знаходяться в дитячому оздоровчому закладі;

- вчасно проходити медичний огляд, мати допуск до роботи в дитячому закладі;

- дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та норм.

IIIПРАВА

Кухар мас право:

- подавати пропозиції з удосконалення системи роботи закладу;

- зверталися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

- знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції.

IVВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кухар несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

- недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

- зрив виробничого процесу при встановленні безпосередньої провини;

- недостатню повноту, якість і своєчасність у досягненні результати діяльності харчоблоку дитячого оздоровчого закладу;

- відсутність умов для забезпечення безпеки дітей і підлітків;

- порушення вимог Правил внутрішнього розпорядку;

- недотримання норм з охорони праці й правил техніки безпеки, технології приготування, оформлення і видачі готових страв;

- порушення санітарно - гігієнічних правил і норм, правил пожежної безпеки, виробничої санітарії;

- недотримання трудової дисципліни;

- неправильне ведення документації;

- охорону довірених матеріальних цінностей.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРИБИРАЛЬНИКА ПРИМІЩЕНЬ ТАБОРУ

«ПОГОДЖЕНО»                                                                                «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова профспілки                                                                             Начальник ТДТВ «Винахідник»
______________ Букун О.О.                                                               _________ Буднік Н.Г.
____________________2019 р.                                                          
 _______________2019 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
прибиральника приміщень пришкільного табору

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Прибиральник приміщень пришкільного табору (далі - прибиральник) призначається на посаду  директором загальноосвітнього навчального закладу  із числа повнолітніх осіб.

1.2.         Кваліфікаційні вимоги:

короткочасний виробничий інструктаж без пред'явлення вимог до стажу роботи й освіти;

- прибиральник у своїй діяльності керується Статутом про пришкільний табір з денним перебуванням,  законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, а також дійсною інструкцією;

- прибиральник структурно підлеглий начальнику табору, працює під його керівництвом;

- заміщається прибиральником, заміщає прибиральника.

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Прибиральник зобов'язаний:

до початку роботи пришкільного табору пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому закладі, належним чином оформити особисту медичну книжку і здати її начальнику пришкільного табору;

пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;

дотримуватися вимог Статуту закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

ознайомитися з дійсною інструкцією і строго її дотримуватися;

пройти обов'язковий інструктаж з дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у дитячому закладі;

двічі на день (ранком і по обіді) робити вологе прибирання і санітарну обробку приміщень на закріпленій ділянці;

строго дотримуватися санітарних правил і норм, які діють, інструкції з техніки безпеки на робочому місці;

стежити за чистотою шибок і рам, дверей, панелей і плінтусів, обмітати павутину зі стін і стель, стирати пил;

двічі на день з використанням дозволених дезинфікуючих засобів робити обробку умивальників та унітазів;

працювати винятково в спецодязі, при необхідності використовувати захисні маски і гумові рукавички;

виконувати іншу роботу і доручення, що входять у компетенцію, за розпорядженням безпосереднього керівника.

IIIПРАВА

Прибиральник має право:

- подавати пропозиції з удосконалення системи роботи закладу;

- звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

- знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих закладів відпочинку, віднесених до його компетенції, вносити до них відповідні пропозиції.

IVВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Прибиральник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність за:

- збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі, в межах своїх посадових обов'язків;

- недбале ставлення до виконання покладених на нього обов'язків.

 

 

Документація пришкільного табору

 

 

 

КПНЛ

 

 

Пришкільний табір - самостійна адміністративна структура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як і будь-який заклад, пришкільний табір повинен мати цілий ряд документів, регламентуючих його роботу:

 

1. Нормативні документи місцевих органів влади, управління освіти щодо організації літнього відпочинку школярів тощо.
 

2. Положення про літній оздоровчий табір.
 

З. Книгу наказів пришкільного табору, серед яких обов’язковими є накази:
- «Про організацію роботи шкільного оздоровчого табору»;
- «Про розподіл дітей по загонах і закріплення вихователів за загонами»;
- «Про відповідальність співробітників пришкільного табору за життя й здоров’я дітей»;
- «Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму»;
- «Про протипожежну безпеку в пришкільному таборі».
 

4. Медичні документи:
• дозвіл районної санітарно-епідеміологічної служби на відкриття пришкільного табору;
• санітарні книжки працівників пришкільного табору;
• медичні довідки дітей про щеплення та епідемоточення;
• режим дня пришкільного табору;
• списки дітей, які потребують дієтичного харчування.
 

5. Організаційні документи:
• витяг із протоколу педради про надання безкоштовного харчування для категорії дітей соціально незахищених верств населення (сироти і позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені) (для учнів 5 - 9 кл.);
• заяви батьків;
• контингент ( пришкільного табору;
• штатний розпис;
• посадові інструкції для всіх працівників;
• графік роботи вихователів;
• графік роботи спеціалістів, залучених до роботи в пришкільному
таборі;
• графік роботи технічних працівників;
• заяви батьків про відрахування вихованців з пришкільного табору;
• план роботи пришкільного табору;
• щоденне меню;
• журнал відвідування вихованцями оздоровчого табору
• журнал обліку робочого часу вихователів пришкільного табору;
• життєдіяльності.
 

6. Документи з питань профілактики травматизму та охорони здоров’я:
• інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та вихованців табору;
• куточок основ безпеки життєдіяльності та правил дорожнього руху;
• журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки;
• інструкція про дії вихователів на випадок пожежі;
• план евакуації на випадок пожежі в пришкільному таборі;
• інструкція про поточні заходи (екскурсії, подорожі, походи)..
 

7. Звіт про роботу пришкільного табору (по закінченню зміни).

 

Положення про літній оздоровчий табір
Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності має керуватися Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами районного відділу освіти, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також своїм положенням (статутом), розробленим на основі Типового положення про дитячий оздоровчий заклад, затвердженого наказом Державного комітету у справах сім’ї та молоді від 5 лютого 2004р. №31.

 

Штатний розклад
Кількість працівників у пришкільному таборі визначається кількістю дітей, що будуть його відвідувати. Групи (загони) комплектують з розрахунку 15-20 осіб у загоні. Кількість вихователів, відповідно визначається з розрахунку 2 вихователі на групу. Штатний розпис затверджується наказом директора навчального закладу.

 

План заходів роботи пришкільного табору
Начальник табору затверджує План роботи пришкільного табору. Він повинен бути яскраво оформлений, знаходитися на видному місті і бути доступним для дітей та їхніх батьків.
У план роботи табору варто включати оздоровчі заходи, культпоходи та екскурсії, добре продумати роботу табору у другу половину дня.
У інформаційному куточку для батьків та вихованців має бути розміщена путівка дня, режим роботи табору та щоденне меню.

 

Харчування дітей
Крім проведення змістовного відпочинку школярів перед пришкільним табором стоїть завдання правильного харчування дітей.
Особлива увага приділяється організації роботи харчоблоку: дотримання санітарно-гігієнічних вимог харчування дітей у оздоровчий період, забезпеченість продуктами тощо.
Завідувач виробництвом складає двотижневе меню комплексних сніданків та обідів для харчування дітей у пришкільному таборі. Меню складається з урахуванням раціонального харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Крім того, завідувач виробництвом має проводити щоденну С- вітамінізацію перших або третіх страв та проводити повноцінну заміну при відсутності тих чи інших продуктів. Двотижневе меню погоджується з головним санітарним лікарем місцевої санітарно - епідеміологічної служби та начальником управління (відділу) освіти, у підпорядкуванні якому знаходиться заклад.

 

Безпека перебування дітей у пришкільному таборі
Щоб перебування дітей у таборі не понесло за собою неприємних наслідків, обов’язково треба дотримуватися вимог гігієни у спальних та ігрових кімнатах, туалетах та інших приміщеннях.
Кожний вихід груп (загонів) табору на екскурсії повинен супроводжуватися відповідним наказом начальника табору. З дітьми необхідно проводити інструктажі з правил дорожнього руху та правил поведінки в громадських містах.


1
2
3
4