Звіт директора 2018

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КРИВОРІЗЬКОГО ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЛІЦЕЮ
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за 2017 – 2018 н. р.

 

Закінчився 2017-2018 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора на посаді протягом навчального року.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

1.Загальні відомості про заклад освіти:

Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради розташований за адресою:

50071, м. Кривий Ріг

вул. Володимира Великого, 32А

тел. 097 275 11 72

* Статут зареєстрований виконкомом Криворізької міської ради від 24.02.2005 р., реєстраційний №  12271050001001849

*   Свідоцтво про державну реєстрацію А00 № 423739, видано виконкомом Криворізької міської ради Дніпропетровської від 07.08.1995 р.

*    Ідентифікаційний код: 20229667

*    Ліцензія на впровадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти (затверджена розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 27.04.2018 р. № Р-249/0/3-18)

 

 

2.Матеріально-технічна база закладу:

Ліцей засновано у 1990 році (будівля складається з 3-х поверхів, проектна потужність - 450 учнів).

У закладі створено умови для роботи і навчання, відремонтовані та доведені до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснащено ліцей новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У ліцеї функціонує  23 кабінети:

 • Української мови та літератури – 4
 • Кабінет фізики – 2
 • Кабінет астрономії – 1
 • Кабінет хімії – 1
 • Кабінет біології – 2
 • Кабінет математики – 5
 • Кабінет географії – 1
 • Кабінет інформатики – 3
 • Кабінет іноземної мови – 2
 • Кабінет курсу «Захист Вітчизни» – 1
 • Кабінет курсу «Основи здоров’я» – 1 

Забезпеченість закладу меблями 90%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

У ліцеї є їдальня (120 посадочних місць), актова зала, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, спортивні майданчики, стадіон, тир, зала хореографії.

Протягом останніх 11-ти років (з 2007 по 2018 роки) навчально-матеріальна база ліцею значно покращилась.

Протягом 2017-2018 н. р. оснащено 3-й кабінет інформатики меблями, принтером. Комп’ютерну техніку придбано за бюджетні кошти
(10 комп’ютерів), комунікаційне обладнання встановлене за рахунок батьківських коштів (~ 20 000 грн.), меблі придбано за рахунок батьківських коштів (7 400 грн.).

За підтримки батьків повністю виконано роботи по утепленню магістралі опалення (2 500 грн.), замінено змішувачі води в їдальні (1 000 грн.), здійснено ремонт меблів у їдальні (зварювальні роботи – 500 грн.). 

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля ліцею прийнята в експлуатацію 45 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація ліцею разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб ліцею проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Саксаганського району м. Кривого Рогу. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам закладу. За бажанням переважної більшості членів колективу було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту закладом електроенергію, водопостачання, теплопостачання. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ліцей не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Проте система опалення потребує капітального ремонту. Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті району. Не в найкращому стані й електромережа. У квітні 2018 року за бюджетні кошти здійснено заміну м’якої покрівлі навчального корпусу (близько 600 м2).

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл району планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією ліцею приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль закладу постійно відновлюються, поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я ліцею завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні ліцею. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території закладу.

 

3.Кадрове забезпечення закладу:

Кадрова політика ліцею будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (12-річної школи). Сучасний заклад освіти потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

·         активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

·         дбайливе ставлення до досвідчених вчителів, підтримку їхньої професійної активності;

·         добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

·         впровадження в освітній процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2017–2018 н. р. до роботи приступили 35 педагогічних працівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Освітній процес у ліцеї 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну освіту.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників ліцею проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

{C}·         встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

{C}·         активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2017-2018 н. р. атестовано 8 вчителів. Раніше встановлені категорії та звання підтверджені
4 - м вчителям. Підвищено кваліфікаційні категорії 4-м педагогам.

Серед педагогічних працівників 18 мають почесні педагогічні звання та нагороди.

 

4. Медичне обслуговування учнів у закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється медсестрою. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі, повністю забезпечений необхідними медикаментами, проведена гаряча вода, зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2017-2018 н. р. оглянуто 386 учнів - 100% учнів ліцею. Виділена диспансерна група учнів, які мають захворювання.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів:

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Рекомендації на 2018-2019 н. р.:

1.       Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

2.       Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2 на 01.09.2018 р.

3.       Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання. Використовувати залу хореографії для роботи з учнями спецгрупи.

4.       Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 

5.  Організація харчування учнів у навчальному закладі:

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у ліцеї організовано гаряче та буфетне харчування учнів 7-11-х класів. Робітники їдальні намагаються створити домашню затишну атмосферу під час своїх смачних сніданків, обідів та полуденків. Завдяки режимному калорійному харчуванню діти набирають нових сил та здоров’я. 85% учнів 7-11 кл. охоплені гарячим харчуванням і 100% буфетною продукцією. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого – п’ятого уроків. Їдальня працює в основному до 14.30 -15.00.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Медична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна санстанція.

В ліцейській їдальні безкоштовно харчуються діти пільгових категорій.

6.  Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017-2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2017-2018 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в закладі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для медичного кабінету ліцею щомісячно протягом 2017-2018 року здійснювалось придбання медикаментів за бюджетні і благодійні кошти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Завгоспом ліцею та відповідальним з охорони праці були обстежені приміщення, в яких перебуває технічний та обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів, не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми,сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всьому закладу розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Щомісячно і під час проведення Дня цивільного захисту проводяться тренування евакуації.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил отримані Паспорти готовності ліцею до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, математики, комп`ютерних класів, спортзалу, спортмайданчика.

Особлива увага у закладі приділяється заходам щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у ліцеї своєчасно проводиться його розслідування.

На 2018-2019 навчальний рік плануються заходи:

 • отримання акту готовності закладу до нового навчального року;
 • проведення інструктажів серед працівників ліцею;
 • провести обстеження стану енергогосподарства закладу;

·         оформити відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·         провести заняття для членів трудового колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·         провести інструктаж щодо заборони використання електро-опалювальних приладів;

·         регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У ліцеї є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним учителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках у тих кабінетах, де є мультимедійне обладнання, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. У ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2017-2018 н. р. зафіксовано 2 випадки травматизму під час навчально-виховного процесу.

7. Освітня діяльність у закладі освіти:

Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради функціонує на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту ліцею.

У ліцеї навчаються діти з усіх районів міста. Мікрорайон за закладом не закріплений.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом ліцею проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2017 року в ліцеї було відкрито 13 класів з кількістю учнів – 386. Середня наповнюваність учнів у класах складає 29,7 учень, що не відрізняється від показника попереднього навчального року. Протягом 2017-2018 навчального року із ліцею вибуло – 5 учнів і прибуло 8 учнів.

Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2017-2018 н. р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання, а саме:

{C}·         робота по впровадженню дослідно-експериментальної роботи за темами: «Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному просторі ліцею», «Науково-методичні засади формування мережецентричного середовища «Музейна планета» у загальноосвітніх навчальних закладах», «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)», «Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів України»;

{C}·         продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання;

 • різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання учнів.

У ліцеї створена і діє система роботи профільного навчання в 10-11-х класах, допрофільного навчання в 8-9-х класах та 7-х класах ранньої профілізації. З цією метою введено в освітній процес викладання курсів за вибором, а саме: латина, математика, елементи теорії ймовірностей, інформатика, проектні технології. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості ліцею, 10-і та 11-і класи сформовані за двома профілями навчання – медичний і фізико-математичний. 7-9-і класи – класи з поглибленим вивченням окремих предметів (біологія, хімія, фізика, математика, інформатика).

У 2017-2018 н. р. в  середній та старшій школі  (7-11-ті класи) навчалися 386 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 28 учнів, що становить 7%, а також є претенденти на нагородження:

Золотою медаллю за особливі успіхи у навчанні – 2 випускників.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримали 8 випускники 9-х класів.

Похвальним листом за особливі успіхи у вивченні окремих предметів нагороджені 10 випускників 9-х і Похвальними грамотами 15 випускників 11-х класів. Всі випускники 11-х класів успішно склали ЗНО з середнім балом 8,25.  

 

Результати навчальних досягнень учнів 7-11-х класів.

У 2017-2018 н. р. 7-11-й класи закінчили 386 учнів із них 232 учні – на достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 60,1 %.

На екстернатній формі навчання поточний навчальний рік закінчив 1 учень:

 • Григор’єва Катерина – учениця 9-В класу.

Індивідуальна форма навчання – Шумний Юрій, учень 11-Б.

Результати державної підсумкової атестації в 9-х, 11 класах показали, що рівень навчальних досягнень учнів за результатам ДПА відповідає річному оцінюванню. ЗНО з української мови та літератури, математики та історії України склали всі випускники 11-х класів.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань учнів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі ліцею ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

У рамках Національного проекту «Відкритий світ», дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади формування єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища загальноосвітніх навчальних закладів України» створений і діє Єдиний освітній інформаційний простір ліцею, маємо свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників освітнього процесу.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, полягає не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі ліцеїстів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах. Для забезпечення зайнятості учнів в позаурочний час у ліцеї було організовано роботу гуртків:

{C}·    гурток «Волейбол. Баскетбол» - керівники Скоробогатов Ю. О., Козлов В. В.

{C}·       гурток військово-спортивний – керівник Савченко Є.О. 

{C}·       гурток «Комп’ютерна графіка» - керівник Труханенко Г. М.

Але в навчальній роботі є і певні недоліки, а саме:

{C}·         недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у відбіркових турах предметних олімпіад;

{C}·         необхідно активізувати роботу наукового товариства ліцеїстів «Наукова юнь» та проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;

{C}·         всім вчителям-предметникам активізувати роботу з дітьми, які мають високий рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних здібностей;

 • поновити матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

8. Науково-методична робота

Реалізуючи створену концепцію методичної роботи ліцею, на основі зібраних даних та аналізу педагогічної практики, систематичного спостереження за діяльністю вчителів, для успішної інноваційної діяльності вчителів були сконцентровані зусилля для реалізації таких напрямків методичної роботи:

– безперервного підвищення кваліфікації під час педагогічної діяльності в навчальному закладі;

– розвитку креативного мислення й інтелектуальних здібностей;

– формування інноваційно-евристичної діяльності вчителя;

– інноваційності методичної роботи;

– залучення вчителів до наукових досліджень;

– ефективності та продуктивності методичної роботи вчителя;

– удосконалення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями.

Важливою функцією методичної роботи ліцею є створення та розвиток сучасної й адаптованої до умов діяльності навчального закладу системи безперервної професійної освіти. Методична робота ліцею в умовах профільного освітнього простору націлена на безперервну освіту вчителя, удосконалення педагогічної діяльності, розв’язання постійно виникаючих психолого-педагогічних і методичних проблем.

Для ефективності науково-методичної роботи ліцею створені сприятливі педагогічні умови. Головним напрямком методичної роботи ліцею є реалізація інноваційних підходів у науково-методичній роботі вчителів.

Основними педагогічними умовами, які забезпечують позитивну динаміку інноваційної діяльності в системі методичної роботи, є:

– система неперервної освіти вчителя та створення організаційної структури методичної роботи ліцею;

– створення в ліцеї креативного середовища й позитивного емоційного поля;

– забезпечення творчого характеру методичного процесу, його спрямованості на колективну інноваційну діяльність;

– інтеграція методичної роботи з науково-дослідною роботою;

– організація методичної роботи вчителів з використанням інноваційних технологій.

Методологічними основами побудови моделі стали евристичний, системний і синергетичний підходи.

Зміст методичної підготовки вчителів ліцею спрямований на вирішення завдань:

– залучення вчителів до науково-дослідної роботи й керівництво вчителями дослідною діяльністю учнів;

– підвищення якості професійного рівня і педагогічної майстерності вчителів;

– вирощування вчителя та створення власних педагогічних систем;

– ініціацію педагогічної творчості, освоєння сучасних освітніх технологій;

– підвищення ефективності педагогічного процесу й забезпечення якості освіти;

– формування інноваційної особистості вчителя;

– прискорення процесу переходу від репродуктивної до творчої діяльності;

– зменшення педагогічних втрат;

– розвиток потреби в самоосвіті та самовдосконаленні.

Вирішення цих завдань дає можливість створити чітку систему методичної роботи ліцею та взаємозв’язку її структурних компонентів.

Практична методична робота вчителів здійснювалася через предметні кафедри ліцею.

Інноваційними формами методичної роботи є педагогічні майстерні та методичні школи.

 У методичних школах вчителі-методисти впроваджують створені технології:

-  креативного навчання математики;

-  навчання математики через дослідження;

-  креативного навчання географії;

-  евристичного навчання фізики;

Науково-експериментальна робота в структурі методичної підготовки вчителя займає особливе місце. Вона визначає специфіку, стратегію та перспективи розвитку ліцею.

У травні 2018 року завершився І етап педагогічного експерименту Всеукраїнського рівня «Особистісна самореалізація вчителя та учня в інноваційному просторі ліцею». В ліцеї працюють дослідні лабораторії: інноваційної діяльності, моніторингу якості природничо-математичної освіти, виховної роботи, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, моніторингу якості освіти учнів з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Науково-експериментальна робота в ліцеї проводиться також учнями. У ліцеї працює наукове товариство учнів «Наукова юнь», у якому створена система підготовки ліцеїстів до виконання творчих робіт під керівництвом учителів і написання науково-дослідних робіт під керівництвом науковців, які в ліцеї для учнів ведуть гурток «Школа юного науковця» відділень технічних наук та наук про Землю, як філіалу Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

В рамках І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в ліцеї щорічно проводиться конкурс-захист НДР «Живана». На ІІ обласному етапі конкурсу-захисту НДР МАН України  перемогли 9 ліцеїстів, а на ІІІ Всеукраїнському етапі приймали участь 2 ліцеїсти, 2 перемоги.

Особливі успіхи у науково-дослідній роботі має випускник 11-Б класу Федоров Даниїл (педагогічний керівник – Смолянчук І. В., науковий керівник – Швед В. С.)

Досягнення Даниїла за 2017-2018 навчальний рік:

·     І місце на ІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2017»,

  ·     І місце на ІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»,

  ·     І місце на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України,

   ·     IV місце на ІІ (всеукраїнському) етапі Всеукраїнського конкурсу Intel-Техно Україна 2017-2018,

      ·     І місце на ІІІ (Всеукраїнському ) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України 2018.

У 2017-2018 навчальному році 56 ліцеїстів стали переможцями районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Технологічний характер готовності вчителя до інноваційної діяльності в системі методичної роботи реалізується через форми методичної роботи. У педагогічній практиці ліцею мають місце колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи.

Серед колективних форм методичної роботи слід назвати такі:

–  робота над педагогічною проблемою;

 педагогічна рада. Під час проведення педагогічних рад розглядалися питання інноваційної діяльності вчителя;

– педагогічні читання, на них розглядається практичне впровадження теоретичних положень педагогіки й психології, наприклад: «Використання евристичних методів та прийомів під час вивчення математики», «Елементи технологій продуктивного навчання»;

– методичні семінари є найбільш популярною та продуктивною формою методичної роботи. У ліцеї найчастіше проводяться проблемні семінари, під час яких обговорюються актуальні для більшості вчителів педагогічні проблеми й пропонуються шляхи їх вирішення;

- опорна школа вчителів району: «Формування інноваційної особистості вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій в умовах профільного освітнього простору».

– науково-практичні конференції, що надають можливість представляти результати педагогічного експерименту; 

– участь педагогів у фахових конкурсах;

– участь у педагогічних виставках. Міжнародний форум – презентація «Інноватика в сучасній освіті» (жовтень 2017 р.), «Сучасні заклади освіти - 2018», березень 2018 р. була представлена робота присвячена питанню співробітництва ліцею і вищої школи (автор Чаговець Б. М., заступник директора з НМР), яка отримала срібну медаль у номінації «Застосування інноваційних технологій STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей вихованців, учнів і молоді»

Високу ефективність у формуванні готовності вчителя до евристичного навчання дають індивідуальні форми методичної роботі, серед яких: відвідування уроків, наставництво,  атестація,  консультації, співбесіда, самоосвіта.

Результати методичної роботи віддзеркалюють перемоги ліцеїстів у учнівських предметних олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. У 2017-2018 навчальному році учні ліцею здобули перемоги на олімпіадах з базових дисциплін: 56 - районних, 18 - міських, 7 - обласних, 1 учасник Всеукраїнської олімпіади з екології. На ІІ обласному етапі Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України ліцеїсти здобули 9 перемог, на ІІІ Всеукраїнському етапі брали участь 2 ліцеїсти і отримали 2 перемоги.

Отже позитивна динаміка зростання професіоналізму вчителя  в системі методичної роботи ліцею відчутна, якщо:

-         здійснюватиметься внутрішньошкільна форма підвищення кваліфікації вчителя, спрямована на новий зміст освіти;

-         дотримуватися евристичних принципів побудови науково-методичної роботи;

-         самоосвітня діяльність учителів буде відбуватися у процесі безперервної освіти;

-         здійснювати інтегровану педагогічну взаємодію учасників навчально-виховного процесу;

-         інтегрувати евристичний та технологічний підхід до створення власної педагогічної системи;

-         створене у ліцеї креативного середовище та позитивне емоційне поле;

-         науково-методична робота має творчий характер, спрямована на колективну інноваційну діяльність;

-         відбувається інтеграція методичної роботи  з науково-дослідницькою роботою.

Створена та реалізована модель методичної роботи дає можливість учителю набути не тільки когнітивного досвіду, але  й прокласти шлях до інновацій, реалізувати професійний потенціал, розвивати творчі здібності та визначати індивідуальну траєкторію професійного зростання. Система методичної роботи в ліцеї спрямована на інноваційну діяльність, результатом якої є самоорганізація безперервної освіти та розвиток креативності вчителя.

 

 

9. Організація виховної роботи в ліцеї

В системі  роботи Криворізького природничо-наукового ліцею головним орієнтиром є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, інтегрованої у сучасне суспільство і спрямованої  на його вдосконалення. Ідеалом виховання залишається гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Становлення активної життєвої позиції, формування вмінь самостійно приймати відповідальні рішення, адаптуватися в соціумі, гармонійний розвиток інтелектуальної, моральної особистості ліцеїста, стимулювання його творчої активності і самореалізації у різноманітних видах позаурочної діяльності відбувається через виховний простір ліцею. Виховання в педагогічній системі ліцею передбачає співробітництво та співтворчість учнів, педагогів та батьків, створення умов для особистісного зростання кожного учня,  педагогічну підтримку, оптимальне поєднання методів та форм роботи.

Виховний простір ліцею реалізує наступні завдання:

-   забезпечення всебічного розвитку особистості через орієнтацію на загальнолюдські цінності;

-   створення умов для самореалізації, вільного вибору напрямів та форм діяльності у відповідності до власних інтересів та потреб;

-   формування згуртованого колективу, в якому кожна дитина розуміє цінність успіху, відчуває себе здатною отримувати бажаний результат;

- формування громадянської свідомості, патріотизму, активної життєвої позиції, прагнення бути корисним для суспільства та своєї  країни.

Виховна робота Криворізького природничо-наукового ліцею у 2016-2017 н. р. здійснювалася відповідно до рекомендацій МОН України, наказів Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради «Про організацію виховної та методичної роботи в ЗЗСО та ПНЗ у 2017/2018 н. р.». При плануванні та організації виховної роботи ліцею та класних колективів, адміністрація та класні керівники керувалися наказом Міністерства освіти, молоді і спорту від 31.10.2011 № 1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, (затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї та молоді  та спорту  МОН, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму від 27.10.2009 №3754/981/538/49) та іншими законодавчими актами, державними документами, що унормовують виховний процес у навчальних закладах.

Головна мета виховної роботи: Становлення морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Головним завданням виховної роботи в ліцеї в 2017-2018 навчальному році було: створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу ліцеїста.

У 2017-2018 н.р. в ліцеї працювало 13 класів, виховну та позакласну роботу проводили класні керівники 7-11 класів, працівники соціально-психологічної служби ліцею Королькова Т.М. та Гулян І.А., керівники спортивних гуртків Козлов В.В., Скоробогатов Ю.О., «Юний захисник Вітчизни» Савченко Є.О., вчителі-предметники. Загальну координацію та керівництво виховною роботою здійснювала заступник директора з ВР Буднік Н. Г.

Пріоритетним напрямком виховання в ліцеї у 2017-2018 н. р. було національно-патріотичне виховання.

Педагогічний колектив Криворізького природничо-наукового ліцею  спрямував зусилля на виховання ліцеїстів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до національного та міжнародного законодавства, засад демократичної, правової держави, до виконання громадянських і конституційних обов'язків, усвідомлення важливості  духовних надбань українського народу, значущості його історичної та культурної спадщини. Система позакласної роботи містить заходи, які спрямовані на утвердження в закладі національного українського духу, шанобливого та бережливого  ставлення до державної символіки, людей похилого віку, ветеранів війни та учасників бойових дій.

Ліцеїсти 7-11 класів брали активну участь у міських волонтерських акціях з метою допомоги бійцям української армії у зоні проведення АТО на Сході України. Ліцеїсти 7-11-х класів писали листи, відсилали малюнки у зону АТО.

Важливо, щоб учні ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні; розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою; відчували власну причетність до майбутньої долі рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни. З цією метою протягом року було проведено: Перший урок «Україна - єдина», єдині виховні години «Партизанська слава навічно в серцях поколінь», година «Пам`ятаймо минуле заради майбутнього…», присвячена 73-й річниці визволення України від фашистських загарбників, «Героїчний подвиг захисників станції Крути в історії України», вшануванню учасників бойових дій на території інших держав, вшанування Пам`яті Героїв Небесної Сотні. Вчителями кафедри суспільно-гуманітарних наук було проведено коментований перегляд документальних фільмів про події Другої світової  війни, форсування Дніпра, визвольної операції на Україні, тематичні заходи до Дня Європи (керівник Євроклубу Фадєєва О.В.). За ініціативи лідерів учнівських колективів  у листопаді 2017 року було проведено традиційне ліцейське свято «День Осені», у січні 2018 року в рамках громадянсько-патріотичного проекту «Я люблю Україну» було проведено виставку дитячих малюнків та фотографій  «З Україною в серці», демонстрацію мультимедійних презентацій (вчитель інформатики Мурза Л.В., Труханенко Г. М.),  виховні години  «Вчимося бути громадянами»  (для ліцеїстів 7-8 класів), «Ми – громадяни України» (для ліцеїстів 9-11 класів),  літературні читання авторських учнівських творів (Толстих О.О., Цуркан А.М., Коваленко Л.Г., Єрмакова О.П.).

До проведення інформаційно-просвітницької роботи у 2017/2018 н.р. активно долучилася бібліотекар ліцею Нікітіна Г.М. Протягом року у бібліотеці ліцею організовано книжкові виставки та виставки друкованих видань, фотографій, періодичної преси. Спільно з філією № 15 міської дитячої бібліотеки систематично проводяться бібліотечні уроки для учнів 7-9 класів.

Важливу роль у системі національно-патріотичного виховання відіграє туристично-краєзнавча робота, участь у районних та міських масових заходах. У 2017/2018 н. р. ліцеїсти взяли участь в районному етапі туристсько-краєзнавчої акції «Кожному класу – по екскурсії», районному конкурсі фотографій та привітальних листівок «Пам'ять житиме вічно», районному етапі міського конкурсу краєзнавчих екскурсійних маршрутів «Героїчними сторінками історії рідного міста», міська історико-патріотична акція «Пам`ять про Перемогу», міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції.

Особливе місце у патріотичному виховання учнівської молоді займає робота гуртків. Фізичному розвитку та загартуванню майбутніх захисників держави сприяє роботи спортивних секцій та гуртка «Юний захисник Вітчизни» (керівник гуртка Савченко Є.О.) Вихованці гуртка двічі брали участь в районних військово-спортивних змаганнях. Логічним завершенням фізичної, тактичної та вогневої підготовки юнаків є щорічні військово-польові збори та змагання.

Активному залученню учнів до застосування ІКТ сприяла робота гуртка «Комп’ютерна графіка» (керівник Труханенко Г. М.). Учні 7-х класів гуртка Ізмайлова Мар’яна та Зінов’єва Анна посіли ІІ місце у обласному конкурсі комп’ютерного макетування та верстання  у номінації «Журналістська робота».

З метою ознайомлення з історією та культурою рідного краю, його природними та географічними об`єктами ліцеїсти здійснюють тематичні екскурсії та поїздки. Протягом навчального року ліцеїсти відвідали міста Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Закарпаття, с. Вільне. Екскурсії було організовано та проведено спільно з ЦТЕКУМ «Меридіан». Із задоволенням ліцеїсти здійснюють  екскурсії рідним містом, за підсумками яких готують творчі  звіти в рамках літньої навчально-дослідницької практики.

Важливою складовою системи роботи з національно-патріотичного виховання є спільна робота з батьками. Зусилля педагогів спрямовані на усвідомлення батьками ролі сім`ї у вихованні дітей, готовності своєю працею та навчанням служити Україні.  На засіданнях всеобучу батькам пропонують застосовувати такі методи та форми патріотичного виховання дітей, як ознайомлення з українськими традиціями, бесіди про героїко-історичне минуле нашого народу, спільний перегляд та обговорення  героїко-патріотичних фільмів, телепередач; стимулювання зацікавленості до військових професій і служби в Збройних Силах України. Батьки допомагають у проведенні позакласної роботи: організовують екскурсії, беруть участь у підготовці загально ліцейських свят, долучаються до волонтерських акцій.

Патріотичному вихованню ліцеїстів сприяють й інші напрямки роботи: дбайливе ставлення до природи та навколишнього середовища забезпечують екологічні акції, участь у виставках декоративно-ужиткового мистецтва, малюнків, фотографій  виховують інтерес до культури та мистецтва рідного краю. Зміцненню інтелектуального потенціалу підростаючого покоління сприяє робота ліцейського клубу «Ерудит» (керівник клубу – вчитель фізики та астрономії, класний керівник 8-Б класу Харитонова Т.І.) та успішна участь ліцейських команд у районних та міських турнірах інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». 

Тому модель національно-патріотичного виховання ліцею об`єднує усіх учасників навчально-виховного процесу та містить  співпрацю з батьками, позашкільними  навчальними закладами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, закладами культури.

Особлива увага приділялась превентивному вихованню ліцейської молоді, яке передбачало впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки. З даними учнями та їх батьками проводилась системна консультативно-роз`яснювальна робота, діагностичні заходи, здійснювався соціально-психологічний супровід та педагогічний контроль.

На обліку постійно діючої комісії ліцею з превентивних питань ліцеїстів немає за відсутністю фактів вживання ними алкогольних та наркотичних речовин, тютюнопаління тощо.

Двічі на рік проводився рейд «Урок» та місячник «Всеобуч». Виявлені недоліки незначні, але мають місце: несвоєчасне заповнення сигнального журналу вчителями-предметниками, неоперативне з`ясування причин відсутності учнів дублерами класних керівників; несвоєчасне надання документів, що підтверджують поважну причину відсутності учнів на заняттях класними керівниками.

Робота з профілактики правопорушень та негативних явищ відображена в річних планах виховної роботи класних керівників. Двічі на рік ними проводились обстеження умов проживання та виховання дітей пільгових категорій, учнів, що потребують підсиленої уваги з боку класного керівника, підтримувались тісні контакти з батьками та особами, що їх замінюють, здійснювався контроль за станом успішності та відвідуванням занять, позашкільною зайнятістю.

Станом на 01.06.2018 р. в ліцеї навчаються: 4 дитини-сироти; 5 дітей з малозабезпечених сімей, 24 дитини з багатодітних сімей, 1 дитина, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Всі діти пільгових категорій користуються пільгами:

·          безкоштовне харчування;

·   безкоштовне отримання шкільної та спортивної форми для дітей, позбавлених батьківського піклування;

·          отримання новорічних подарунків, відвідування закладів культури та кінотеатру;

·          літній відпочинок у ДОТ «Слава», ДОТ «Сонячний».

Соціальним педагогом ліцею щомісячно проводиться звірка. За її результатами протягом навчального року на обліку у наркокабінеті, ССД, КМСД, міському Центрі соціальних служб учнів та сімей ліцею немає.

Традиційним у сфері соціального захисту дітей-інвалідів є проведення на базі ліцею щорічного фестивалю «Повір у себе» для дітей з особливими потребами. В ролі аніматорів-волонтерів виступили ліцеїсти 11-х класів.

В ліцеї ведеться щоквартальний моніторинг стану правопорушень та злочинів, фактів скоєння насильства, проведення профілактичної роботи, функціонує постійно діючий куточок правових знань для учнів та батьків, який розміщено на видному місці на другому поверсі. Куточок містить яскраві матеріали Конвенції з прав дітей, телефони «гарячої лінії» з питань порушення прав дітей, насильства тощо. Для батьків (або осіб, що їх замінюють)  розміщено рекомендації з профілактики насильства в сім`ях, витяги з нормативно-правових документів з питань утримання та виховання дітей в родині, виконання ними батьківських обов’язків. В класних кабінетах розміщено матеріали профілактично-просвітницького змісту.

Розроблено правові лекторії для батьків: «Права та обов`язки батьків по вихованню дітей»;  «Відповідальність батьків за правопорушення дітей»; «Насильство в сім`ї», «Діти в Інтернеті: як забезпечити безпеку дітей у мережі Інтернет».

        Проведений аналіз стану профілактичної, право освітньої та правовиховної роботи у 2017/2018 н. р. свідчить про те, що робота ведеться результативно, але не комплексно: існує потреба оперативного охоплення дитини, що має схильність до девіантних проявів, усіма психолого-педагогічними можливостями – індивідуальними консультаціями, включенням у тренінгові програми, діагностичною та корекційною роботою, залученням до суспільно-громадської діяльності, позакласної роботи, гуртків, організації наставництва та допомоги у  навчанні вчителями-предметниками,  роботи з батьками та особливого контролю та підтримки з боку класного керівника і вчителів. Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу ліцею в умовах сьогодення. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності учнів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку  комунікативних  навичок спілкування. Проблемними питаннями залишаються  розширення індивідуальних форм роботи з підлітками «контрольної групи», залучення їх до позакласної роботи; налагодження взаємодії класних керівників з практичним психологом ліцею щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів; організація співпраці педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві;

Орієнтація на сімейні цінності успішно формується класними керівниками через активізацію роботи з батьками. У кожному класі на початок навчального року створено батьківський комітет, який опікується справами класу, допомагає у навчально-виховному процесі. Протягом навчального року проведено 5 батьківських зборів та всеобучів. Розглянуті питання організації гарячого харчування учнів, батьківської відповідальності за виховання дітей, профілактики насильства в сім`ях, правопорушень, шкідливих звичок, попередження бездоглядності, дорожньо-транспортного та побутового травматизму., організації екскурсій, проходження літньої науково-дослідної практики. Батьківські збори відвідують члени адміністрації ліцею, проводять інформаційно-роз`яснювальну роботу серед батьків щодо проходження ДПА, ЗНО, організації гарячого харчування, літнього оздоровлення, профілактичної роботи. За сприяння батьків організовано та проведено екскурсії під час канікул та ліцейські заходи «День Осені», Ювілей ліцею, Ліцейський зорепад, Свято Останнього Дзвоника, випускний вечір. За сприяння батьків та з метою художньо-естетичного виховання дітей засобами театрального мистецтва ліцеїсти 7-11 класів відвідали вистави у міських театрах ім. Т. Шевченка та «Академія руху». Як результат, підвищився рівень взаємодії педколективу ліцею, батьків та дітей, активізувалась орієнтація дітей на сімейні цінності.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі ліцею враховано, що вплив сім’ї на дітей та підлітків залежить від багатьох чинників: склад сім’ї, побутові умови, морально-психологічний клімат, загальна культура, мікроклімат в родині, спілкування батьків із дитиною, єдність інтересів членів родини. Цілеспрямована робота класних керівників та соціально-психологічної служби проводитися у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи, підготовка молодого покоління до дорослого життя. Протягом 2017-2018 н. року психологом ліцею Гулян І. А. проводилися соціально-психологічні тренінги для батьків «Батьки і діти – мистецтво спілкування». Заняття тренінгів відвідали всі бажаючі, але є категорія батьків, які не прийняли участь у тренінгах, які їм необхідні. Соціально-психологічній службі ліцею і класним керівникам необхідно посилити роботу щодо залучення батьків до участі у тренінгах.  

Важливу роль у виховному процесі ми приділяли діяльності учнівського самоврядування. Лідери класів активно допомагали класним керівникам в організації та проведенні виховних заходів, годин спілкування, створенні мультимедійних проектів, організації загально ліцейських заходів, здійснювали контроль за чергуванням класів у їдальні тощо. Мають лідерський потенціал і потребують педагогічної підтримки у виборі вектору самореалізації ліцеїсти 7-Б, 7-В,  8-Б класів.

Одним із важливіших компонентів усебічного гармонійного розвитку особистості є фізичне виховання. В основу роботи ліцею з фізичного виховання покладено систему урочних та позаурочних занять (робота секцій «Баскетбол» та «Волейбол»). Широко використовуються можливості матеріально-технічної бази: спортивний зал, спортмайданчик з турніками та волейбольним полем, спортмайданчик з тренажерним обладнанням, футбольне поле. Ліцей забезпечений спортивним інвентарем та обладнанням у повному обсязі. Адміністрацією та медичною сестрою протягом року здійснювався медико-педагогічний контроль за уроками фізичної культури. Протягом року ліцеїсти беруть активну та результативну участь у районних та міських спортивних та туристичних заходах. Разом з цим необхідно активізувати роботу керівників гуртків щодо залучення ліцеїстів пільгових та облікових категорій, розширити кількість внутрішньо ліцейських спортивних заходів в рамках Олімпійського тижня, Дня здоров`я, відновити проведення спортивних змагань для дітей, батьків та педагогів «Різдвяні старти», щорічно наприкінці навчального року проводити урочисте закриття ліцейської Спартакіади з відзначенням кращих спортсменів.

В системі виховної роботи ліцею актуальною є робота над проблемою «Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня» членів кафедри класних керівників (завідувач кафедрою Литвинова Л.М.). Реалізація методичної проблеми кафедри відбувається через впровадження в систему роботи сучасних педагогічних технологій: педагогіка співпраці, технологія колективного творчого виховання, проектна технологія. На засіданнях кафедри обговорювалися питання мотивації учнів до творчої самореалізації, відбувався обмін досвідом щодо організації учнівського самоврядування, формування міцного класного колективу, форм проведення виховних заходів.

Моніторинг участі ліцеїстів у заходах виховного напрямку різних рівнів свідчить, що їх кількість у порівнянні з минулим роком не зменшилась. Так, виросла результативність у міських та обласних конкурсах і  змаганнях. Але проблемою залишається якість підготовки учнів до конкурсів,  в результаті чого не всі учасники долають районний етап. Якісній підготовці в окремих випадках заважає велика кількість різноманітних заходів, їх суттєва щільність на одиницю часу, результатом чого є високе навантаження на вчителів переважно гуманітарного профілю, які готують до них учнів. Традиційно активно та результативно беруть участь у конкурсах виховного напрямку вчителі ліцею Фадєєва О.В., Мурза Л.В., Харитонова Т.І., Козлов В.В., Литвинова О. М.

Попереднє працевлаштування випускників 9-х класів

Класи

Всього учнів

10 кл. КПНЛ

Технікум

Мед. коледж

9-А

31

25

2

4

9-Б

31

25

6

-

9-В

31

25

6

 

Всього

93

75

14

4

 

Попереднє працевлаштування випускників 11-х класів

Класи

Всього учнів

ВНЗ

Технікум

За межі України

Будуть працювати

Інше

11-А

31

30

1

2

-

 

11-Б

30

29

-

2

-

1 (хвороба)

Всього

61

59

1

4

-

1

 

12.Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

Виховання учня в ліцеї та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником ліцею, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в ліцеї є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація ліцею, практичний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

За 2017–2018 навчальний рік до директора ліцею не було письмових звернень. На всі усні звернення адміністрація відреагувала та надала відповідні відповіді (зміст звернень: скарги стосовно некоректного відношення до учнів працівників допоміжної служби, відносини між учнями).

13. Управлінська діяльність:

Управління ліцеєм здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.

У ліцеї в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступники директора використовують діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради ліцею, нарадах при директорові, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація ліцею приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва ліцеєм є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор ліцею в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в ліцеї залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з НВР, НМР, ВР, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.