РОЗКЛАД РОБОТИ ГУРТКІВ КПНЛ

1 семестр 2021-2022 н.р.


 

Назва гуртка

Клас

Термін роботи

Керівник

Кількість годин

День

Години

1

Гурток «Волейбол»

8-11

Понеділок

15:30-17:45

Козлов Віктор Васильович

3

2

Гурток «Юний захисник України»

8-11

Понеділок

15:30-17:00

Савченко Євгеній Олександрович

2

3

Гурток «Фітнес-аеробіка»

8-11

Понеділок

15:30-17:00

Бенько Олена Валеріївна

2

4

Гурток «Баскетбол»

8-11

Вівторок

15:30-17:00

Скоробогатов Юрій Олександрович

2

5

Гурток «Волейбол»

8-11

Середа

15:30-17:00

Козлов Віктор 
Васильович

2

6

Гурток «Фітнес-аеробіка»

8-11

Середа

15:30-17:00

Бенько Олена Валеріївна

2

7

Гурток «Юний захисник України »

8-11

Четвер

15:30-17:00

Савченко Євгеній Олександрович

2

8

Гурток «Баскетбол»

8-11

П’ятниця

15:30-17:00

Скоробогатов Юрій Олександрович

2

9

Гурток «Фітнес-аеробіка»

8-11

П’ятниця

15:30-17:00

Бенько Олена Валеріївна

2

10

Гурток «Основи комп'ютерної графіки» СЮТ Саксаганського району

8-11

Середа

П’ятниця

15:00-17:30

 

Труханенко Ганна Михайлівна

2

2

11

Гурток «Основи комп'ютерних технологій»
СЮТ Саксаганського району

8-11

Вівторок

Четвер

15:00-17:30

 

Погорлюк Катерина Валеріївна

2

2

12

Гурток «Основи програмування та робототехніки»

СЮТ Саксаганського району

8-11

Понеділок
Середа

15:00-17:30

 

Задорожній  Віталій Миколайович

2

2

13

Гурток «Космічне   макетування та моделювання»

СЮТ Саксаганського району

8-11

Вівторок

Середа

П’ятниця

15:00-17:30

 

Медведєва  Світлана Валеріївна

2

2

2

14

Гурток «Науки про землю» Дніпропетровського відділення МАН України

8-11

Понеділок

Вівторок

Четвер

П’ятниця

15:00-17:30

Харитонов Віталій Миколайович  

2

2

2

2

15

Гурток «Технічні науки» Дніпропетровського відділення МАН України

8-11

 

 

Швед Сергій 

Віталійович  

 

16

Гурток «Основи науково дослідної діяльності. Креативність» Дніпропетровського відділення МАН України

8-11

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

 

15:00-17:30

Харитонова Таїсія Іванівна

2

2

2

2

 

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ГУРТКІВ КПНЛ

1 семестр 2020-2021 н.р.

 

 

Назва гуртка

Клас

Термін роботи

Керівник

Кількість годин

День

Години

1

Гурток «Волейбол»

7-11

Понеділок

15:30-17:00

Козлов Віктор Васильович

2

2

Гурток «Баскетбол»

7-11

Вівторок

15:10-17:25

Бенько Олена Валеріївна

3

3

Гурток «Волейбол»

7-11

Середа

15:30-17:00

Козлов Віктор 
Васильович

2

4

Гурток «Баскетбол»

7-11

Четвер

15:30-17:00

Бенько Олена Валеріївна

2

5

Гурток «Юний захисник Вітчизни»

10-11

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:10-17:25

Савченко Євген Олександрович

2

2

2

3

6 Гурток «Основи комп'ютерної графіки» СЮТ Саксаганського району 8-11

Середа

П’ятниця

15:00-17:30

 

Труханенко Ганна Михайлівна

2

2

7

Гурток «Основи комп'ютерних технологій»
СЮТ Саксаганського району

8-11

Вівторок

Четвер

15:00-17:30

 

Погорлюк Катерина Валеріївна

2

2

8

Гурток «Основи програмування та робототехніки»

СЮТ Саксаганського району

8-11

Понеділок
Середа

15:00-17:30

 

Задорожній  Віталій Миколайович

2

2

9

Гурток «Космічне   макетування та моделювання»

СЮТ Саксаганського району

8-11

Вівторок

Середа

П’ятниця

15:00-17:30

 

Медведєва  Світлана Валеріївна

2

2

2

10 Гурток «Науки про землю» Дніпропетровського відділення МАН України 8-11

Понеділок

Вівторок

Четвер

П’ятниця

15:00-17:30 Харитонов Віталій Миколайович  

2

2

2

2

11 Гурток «Технічні науки» Дніпропетровського відділення МАН України 8-11    

Швед Сергій 

Віталійович  

 
12 Гурток «Основи науково дослідної діяльності. Креативність» Дніпропетровського відділення МАН України 8-11

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

 

15:00-17:30 Харитонова Таїсія Іванівна

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ГУРТКІВ КПНЛ

1 семестр 2019-2020 н.р.

 

Назва гуртка

Клас

Термін роботи

Керівник

Кількість годин

День

Години

1

Гурток «Волейбол»

7-11

Понеділок

15:30-17:00

Козлов В.В.

2

2

Гурток «Баскетбол»

7-11

Вівторок

15:10-17:25

Бенько О.В.

3

3

Гурток «Волейбол»

7-11

Середа

15:30-17:00

Козлов В.В.

2

4

Гурток «Баскетбол»

7-11

Четвер

15:30-17:00

Бенько О.В.

2

5

Гурток «Юний захисник Вітчизни»

10-11

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:10-17:25

Савченко Є.О.

2

2

2

3

 

Затверджено

 

В.о. начальника управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

_______________ Т.Кріпак

 

 

Методичні рекомендації

управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  щодо розроблення, затвердження та використання у загальноосвітніх  навчальних закладах навчальних програм з позашкільної освіти

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і  науки від 18.07.2013 № 1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти», відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти», з метою підвищення рівня надання позашкільної освіти та запровадження єдиних вимог до використання навчальних програм з позашкільної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах м. Кривого Рогу управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської розроблено дані рекомендації.

 

1.Методичні вимоги до навчальних програм

 1.1. Навчальна програма з позашкільної освіти (далі – навчальна програма) – це нормативний документ, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації навчально-виховної діяльності та вимоги до її результатів.

1.2.Навчальна програма виконує такі функції:

-         нормативну – є документом, обов’язковим для виконання у повному обсязі;

-         цілевизначення – визначає мету та завдання, для досягнення яких програма введена у освітню галузь;

-         визначення змісту освіти – фіксує елементи структури змісту, що мають бути засвоєні учнями, вихованцями, слухачами, а також рівень їх складності;

-         процесуальну – визначає логічну послідовність засвоєння елементів змісту, організаційні форми і методи, засоби й умови навчання;

-         оцінювальну – виявляє рівень засвоєння елементів змісту програми, об’єкти контролю та критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, вихованців, слухачів.

         1.3.  Навчальна програма повинна забезпечувати:

- науковість змісту, доступність, індивідуальний підхід і належну якість здобуття позашкільної освіти;

-  можливість модернізації змісту науково-технічного напряму позашкільної освіти;

- достатність теоретичних пояснень та емпіричних даних у навчальному  матеріалі, конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятої термінології та символік, розкриття наукових  положень відповідно до досягнень сучасної науки;

-  відповідність обсягу  навчального матеріалу нормам навантаження й кількості навчальних годин;

-  спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, вихованців, слухачів;

-  урахування можливостей і доцільність застосування комп’ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;

-   використання знань, які отримають учні, вихованці, слухачі за навчальною програмою  загальноосвітніх навчальних закладів з основного та суміжних предметів.

         1.4. Програма має містити теоретичні пояснення до навчального матеріалу, визначати достатній обсяг знань, умінь і навичок, які опанує учень, вихованець, слухач, передбачати формування певних компетентностей, систему форм і методів, спрямованих на розвиток природних здібностей дитини, її творчої активності та продуктивного мислення.

         1.5. Кожна програма складається відповідно до рівня класифікації  (початковий, основний і вищий)  та кількості років навчання, з урахуванням наступності у засвоєнні й розвитку знань і вмінь, здобутих вихованцями на попередніх рівнях навчання,  а також з використанням індивідуальної роботи.

 

2.     Порядок затвердження та використання навчальних програм гуртків, секцій, творчих об’єднань у загальноосвітніх навчальних закладах

2.1. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про позашкільну освіту» загальноосвітні навчальні заклади мають організовувати та здійснювати діяльність гуртків, секцій та творчих об’єднань відповідно до нормативних документів, які регулюють діяльність позашкільних навчальних закладів.

2.2  .Навчально-виховний процес у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за типовими навчальними програмами та іншими навчальними програмами за умови затвердження їх управлінням освіти і науки.

2.3.До таких програм відносяться:

-         типові навчальні програми, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України;

-         навчальні програми з позашкільної освіти, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти, пройшли науково-методичну експертизу у відповідній комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України  та отримали відповідний гриф;

-         адаптовані навчальні програми, які складені на основі типових навчальних програм та затверджені управлінням освіти і науки відповідно встановленої процедури;

-         модифіковані навчальні програми, які затверджені управлінням освіти і науки відповідно встановленої процедури та можуть бути використані тільки в межах міста.

-         авторські програми, які пройшли процедуру апробації, науково-методичної експертизи та затвердження МОН України.

2.4. Враховуючи особливості навчально-виховного процесу, методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення, рівня підготовленості вихованців відповідного навчального закладу, регіональних особливостей керівники гуртків можуть адаптувати типові програми до умов навчально-виховного процесу окремого навчального закладу.

             Адаптованою є навчальна програма, яка складається на основі діючої програми Міністерства освіти і науки України з урахуванням особливостей освітнього закладу, віку та рівня підготовки вихованців, режиму і часових параметрів здійснення діяльності, нестандартності індивідуальних результатів навчання і виховання. Корективи, які вносяться в програму її розробниками (укладачами), не можуть порушувати концептуальних основ організації навчального процесу, не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.  Різниця між змістовою, методичною і технологічною частинами  адаптованої та типової навчальних програм становить орієнтовно  до 30 %. Програма має бути оформлена згідно вимог МОН України.

Для затвердження адаптованої навчальної програми потрібно:

- обговорити й затвердити навчальну програму педагогічною радою закладу (серпень - поч. вересня);

-  відповідно до рішення педагогічної ради закладу подати клопотання до управління освіти і науки про погодження та затвердження відповідної навчальної програми гуртка (до 05 вересня);

- розглянути та погодити навчальну програму гуртка на засіданні науково-методичної ради КЗ «Інноваційно-методичний центр» (до 10 вересня);

- затвердити навчальну програму гуртка наказом управління освіти і науки (до 15 вересня).

2.5. З метою забезпечення діяльності гуртків, творчих об’єднань, секцій, які працюють тільки у межах міста, враховуючи особливості навчально-виховного процесу, методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, в загальноосвітніх навчальних закладах можуть використовуватися модифіковані навчальні програми. Програма складається шляхом модифікації діючих програм Міністерства освіти і науки України або затверджених авторських програм. При цьому, корективи, які вносяться в програму(и) її розробниками (укладачами), не мають порушувати концептуальних основ організації навчального процесу, не повинні принципово впливати на загальний зміст навчальної програми. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності. Можуть вноситися корективи щодо тематики занять та кількості годин. Різниця між змістовою, методичною і технологічною частинами модифікованої та типової навчальних програм становить орієнтовно до 50 %. Програма має бути оформлена згідно вимог МОН України.

Для затвердження модифікованої  навчальної програми потрібно:

- обговорити й затвердити навчальну програму педагогічною радою закладу (серпень - поч. вересня);

-  відповідно до рішення педагогічної ради закладу подати клопотання до управління освіти і науки про погодження та затвердження відповідної навчальної програми гуртка (до 05 вересня);

- розглянути та погодити навчальну програму гуртка на засіданні науково-методичної ради КЗ «Інноваційно-методичний центр» (до 10 вересня);

- затвердити навчальну програму гуртка наказом управління освіти і науки (до 15 вересня).

2.6. Перелік навчальних програм, за якими працюють гуртки, творчі об’єднання, секції у загальноосвітньому навчальному закладі, затверджується педагогічною радою закладу на початку нового навчального року.

2.7. Термін дії наказу управління освіти щодо затвердження та можливості використання адаптованої чи модифікованої навчальної програми гуртка у навчально-виховному процесі становить не більше 5 років (за умови, що залишається дійсною та програма, яка була адаптована чи модифікована).

2.8. Після закінчення встановленого терміну оновлена програма може подаватися укладачами на розгляд науково-методичної ради КЗ «Інноваційно-методичний центр» для поновлення терміну дії.

2.9. Примірники затверджених навчальних програм в електронному вигляді зберігаються в КЗ «Інноваційно-методичний центр» протягом 5 років.

        

3. Вимоги щодо структури, змісту та оформлення навчальних

програм з позашкільної освіти

 

3.1. Навчальна програма з позашкільної освіти має складатися з таких структурних елементів:

пояснювальна записка,

навчально-тематичний план,

зміст програми,

прогнозований результат,

орієнтовний перелік обладнання (за потребою),

література,

додатки (за потребою).

3.2. Назва програми має відображати зміст діяльності творчого об’єднання,  та напрям позашкільної освіти.

3.3. Пояснювальна записка до програми містить таку інформацію:

актуальність навчальної програми, обґрунтування необхідності створення програми, її новизна, оригінальність;

напрям позашкільної освіти та організаційна форма творчого об’єднання, в яких реалізується програма;

вік вихованців, на яких розрахована програма;

посилання на навчальні програми, на основі яких розроблено програму або внесено зміни, доповнення, та обґрунтування цих змін (за потребою);

мета і завдання програми;

рівні, строк навчання, кількість годин на рік/тиждень;

особливості побудови навчальної програми (за потребою);

загальна характеристика навчально-виховного процесу, рекомендовані методи, форми, засоби навчання і контролю за досягненнями вихованців, ресурсне забезпечення.

Особливу увагу слід звернути на визначення мети і завдань програми, яка має забезпечувати навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей і молоді.

Мета – це ідеальне передбачення кінцевих результатів навчально-виховної діяльності, на досягнення яких спрямована навчальна програма. Формулюється мета одним реченням, в якому даються відповіді на такі питання: Що ми робимо? Для кого ми це робимо? Як ми це робимо? Коректно сформульована мета починається з віддієслівного іменника (формування, сприяння, створення умов та ін.). Завдання програми конкретизують мету, визначають шляхи її досягнення. Завдання можуть бути навчальними (озброєння учнів науковими знаннями, спеціальними і загально навчальними вміннями та ін.), виховними (формування світогляду, моралі, естетичної культури та ін.), розвиваючими (розвиток мови, мислення, пам’яті, творчих здібностей, рухової та сенсорної систем та ін.). Коректно сформульовані завдання починаються з дієслова неозначеної форми (навчити, розвинути, удосконалити, визначити, виховати, поглибити, систематизувати та ін.).

Наприклад: Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами соломоплетіння.

Завдання навчальної програми:

ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, традиціями мистецтва соломоплетіння;

навчити володінню технікою соломоплетіння, плетіння з природних матеріалів;

виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій;

виховати культуру праці;

розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи;

розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;

сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва;

сприяти професійному самовизначенню.

Мета та завдання навчальної програми можуть бути сформульовані із урахуванням компетентісного підходу, наприклад:

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами класичного танцю.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються сучасного танцю як одного із видів хореографічного мистецтва;

практичної – сприяє оволодінню навичками класичного танцю, методикою виконання вправ та основних елементів класичного танцю;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, та смаків;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Варіанти формулювань, що можуть бути використані у пояснювальній записці, наведено у додатку 1.

         В разі створення адаптованої чи модифікованої програми вказується на основі яких програм вина була розроблена.

3.4. Навчально-тематичний план має вигляд таблиці, відображає розділи, теми та визначає співвідношення навчального часу, який відводиться на засвоєння теоретичного матеріалу та його практичне опрацювання (зразки 1, 2). Загальна кількість годин для практичних занять, як правило, має бути більшою, ніж для теоретичних. При формулюванні назв розділів/тем слід використовувати речення телеграфного стилю, не допускається використання складних конструкцій і фраз, що можуть мати багатозначне тлумачення.

 

Зразок 1

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

 

практичних

усього

Вступ

2

-

2

Розділ 1. Назва розділу

12

20

32

1.1. Назва теми

8

10

18

1.2.         Назва теми

4

10

14

Розділ 2. Назва розділу

8

10

18

2.1. Назва теми

8

10

18

Підсумок

2

-

2

Разом

54

90

144

 

 

Зразок 2

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Кількість годин

теоретичних

 

практичних

 

усього

1.      

Вступ

2

-

2

2.      

Назва теми

8

10

18

3.      

Назва теми

4

10

14

4.      

Підсумок

-

2

2

 

Разом

52

92

144

 

 

3.5. Зміст програми структурується за розділами та темами відповідно до навчально-тематичного плану.

Зміст навчальної програми має відповідати таким вимогам:

відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки;

спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців, забезпечення систематичної роботи з обдарованою і талановитою молоддю;

науковість і достатність теоретичних пояснень, коректність і доцільність введення наукових понять та термінів;

практична спрямованість навчального матеріалу;

відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження та кількості навчальних годин;

відповідність навчального матеріалу віковим особливостям вихованців (учнів, слухачів) та рівню їх підготовки;

наступність у засвоєнні знань, умінь і навичок, здобутих вихованцями (учнями, слухачами) у попередні роки навчання;

використання та поглиблення знань, отриманих вихованцями (учнями, слухачами) в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

Навчальна програма може бути побудована лінійним, концентричним або блочним способами:

при лінійному способі навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв'язку з ним;

концентричний спосіб допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу;

блочний спосіб передбачає розподіл навчального матеріалу на самостійні структурні одиниці – блоки, дає можливість заміни одного змістового блоку (розділу або теми)  іншим в залежності від наявних організаційно-методичних умов, запитів вихованців.

При розробленні програм можливе поєднання елементів різних способів побудови (блочного та концентричного, лінійного та концентричного тощо).

При побудові навчальних програм на основі компетентнісного підходу необхідно провести його через всі розділи навчальної програми – від відповідних формулювань мети і завдань до змісту програми, форм практичної роботи, прогнозованих результатів, контролю практичних досягнень вихованців.

Опис змісту програми здійснюється з дотриманням такої послідовності викладу матеріалу:

назва розділу/теми (нуме­руються арабськими цифрами, номер теми складається з но­мера розділу і порядкового номера теми, відокремлених крапкою; починаються з абзацу в 1,25 см);

кількість годин для вивчення теми;

зміст навчального матеріалу (теоретична та практична частини).

3.6. Розділ «Прогнозований результат» передбачає результати навчально-виховної діяльності за кожен період навчання та має такі складові: вихованці (учні, слухачі) мають знати, вихованці (учні, слухачі) мають вміти, вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід. За умови застосування компетентісного підходу складові прогнозованого результату будуть такі: вихованці (учні, слухачі) мають знати і розуміти, вихованці (учні, слухачі) мають вміти та застосовувати, у вихованців (учнів, слухачів) мають бути сформовані компетенції.

Прогнозовані результати можна оформити у вигляді таблиці:

 

Назва розділу (теми)

Вимоги до рівня досягнень вихованців (учнів, слухачів)

Форма демонстрації досягнень вихованців (учнів, слухачів)

Розділ …

Вихованці (учні, слухачі) мають знати …;

Вихованці (учні, слухачі) мають вміти …;

Вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід у …

або

Вихованці (учні, слухачі) мають знати і розуміти …;

Вихованці (учні, слухачі) мають вміти і застосовувати …;

У вихованців (учнів, слухачів) мають сформуватися компетентності … (при розробленні навчальної програми із врахуванням  компетентнісного підходу)

Творча робота, портфоліо, презентація, захист проекту;

виріб, макет, модель; концертний виступ; участь у виставках, фестивалях, конкурсах, змаганнях, походах тощо;

присвоєння відповідних спортивних розрядів (звань).

 

Прогнозований результат має бути пов’язаний з визначеними завданнями; теоретичним та практичним навчальним матеріалом, що був опрацьований протягом відповідного періоду навчання.

Передбачені навчальними програмами методи оцінювання результатів навчально-виховного процесу повинні здійснювати позитивний вплив на самооцінку, забезпечувати емоційну рівновагу, мотивувати дітей до пізнання та творчості.

3.7. Література. До навчальної програми може додаватися кілька списків літератури: використана при розробці навчальної програми; рекомендована для педагогів (науково-методичні видання, методичні посібники, методичні рекомендації), для вихованців (науково-популярні, довідкові видання, навчальні посібники, практикуми тощо).

Видання в списку літератури розміщуються в алфавітному порядку та описуються відповідно до чинного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 

3.8. Орієнтований перелік обладнання формується відповідно до Типових переліків навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5, та містить інформацію про необхідні для організації навчально-виховного процесу матеріали, обладнання, прилади, інвентар, електронні засоби навчання тощо.

3.9. Додатки оформляються за бажанням автора навчальної програми та можуть містити дидактичні матеріали, методичні рекомендації, репертуарний перелік, зразки виробів тощо.

3.10. Оформлення навчальної програми має відповідати вимогам Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України      від 23.08.2012 № 947, а саме:

текстовий редактор Word;

гарнітура Times New Roman, через інтервал 1-1,5;

поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє, нижнє – 2 см;

наскрізна нумерація сторінок вгорі по центру, на титульній сторінці номер не зазначається;

назви структурних елементів виконуються великими літерами, жирним шрифтом.

3.11. Титульна сторінка містить таку інформацію:

найменування органу управління освітою;

найменування навчального закладу;

відомості про погодження програми;

відомості про затвердження програми;

напрям позашкільної освіти;

назва програми;

строк навчання за програмою;

найменування населеного пункту;

рік розроблення програми.

3.12. Відомості про укладача (авторів) та рецензентів програми зазначаються на другій сторінці та містять: прізвище, ім’я, по батькові, посаду і місце роботи кожного з них.  Якщо програма є адаптованою чи модифікованою, на другій сторінці вказується також назва типової програми (на основі якої була складена адаптована чи модифікована програма), інформація про її затвердження.

Зразок оформлення навчальної програми з позашкільної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах подається у додатку 2.

3.13.    Для зручності вибору робочої програми з позашкільної освіти у додатку 3 наведено перелік типових програм з позашкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Варіанти формулювань,

що можуть бути використані у пояснювальній записці

навчальної програми з позашкільної освіти

 

Структурний елемент пояснювальної записки

Варіант формулювання

Актуальність навчальної програми

- Актуальність навчальної програми пов’язана з ..   

- На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить …   

- Особливої уваги у вирішенні проблем позашкільної освіти набувають питання …  

Обґрунтування необхідності створення програми, її новизна, оригінальність

- Створення навчальної програми обумовлено необхідністю … 

- Новизна навчальної програми полягає в …  

- Специфіка навчальної програми обумовлена …  

- Особливість полягає в …  

- Навчальна програма орієнтована на …  

- Відмінними ознаками навчальної програми є …  

- Особливий акцент у змісті програми зроблено на  

- Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компе-тентнісного підходів …  

- В основу навчальної програми покладені авторські матеріали  … 

Напрям позашкільної освіти та організаційна форма

Вік вихованців, на яких розрахована навчальна програма

- Навчальна програма реалізується у … (гуртку, студії, творчому об’єднанні, клубі тощо) … (напрям, профіль позашкільної освіти) та спрямована на вихованців віком … (можливий розподіл за рівнями). 

Посилання на навчальні програми, до яких внесено зміни, доповнення, та обґрунтування цих змін (за потребою)

- Навчальна програма побудована на основі програми  …  

- До … внесено доповнення, що відображають такі особливості  …  

Мета і завдання навчальної програми

Метою навчальної програми є …

Завдання навчальної програми: …

Основні завдання програми полягають у …

Особливості побудови програми (за потребою)

- У структурі програми виокремлюються такі розділи  …  

- Програму побудовано за лінійним / концентричним / блочним принципом …

- Програма містить такі розділи (теми): … 

Рівні, строк навчання, кількість годин на рік, тиждень

Навчальна програма передбачає … років навчання:

1-й рік – початковий рівень – … год. на рік, … год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – … год. на рік, … год. на тиждень; 

Загальна характеристика навчально-виховного процесу, рекомендовані методи, форми, засоби навчання і контролю за досягненнями вихованців, ресурсне забезпечення.

 

- Програма передбачає проведення занять, клубної роботи, уроків, лекцій, індивідуальних занять, тренінгів, конференцій, семінарів, курсів, читань, вікторин, концертів, змагань, навчально-тренувальних занять, репетицій, походів, екскурсій, експедицій, практичної роботи в лабораторіях, майстернях, на об’єктах захищеного ґрунту, на навчально-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі тощо.

- Методами опрацювання навчального матеріалу      є …   

- Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, захист творчої роботи, виконання нормативів, контрольних вправ, участь в конкурсах, виставках, змаганнях, походах, концертах та захист навчального проекту або орт фоліо.

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 2

 

Зразок оформлення навчальної програми гуртків, секцій та творчих об’єднань загальноосвітніх навчальних закладів

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

науково-методичної ради

КЗ «Інноваційно-методичний центр»

__ _________   №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти  і

науки                      виконкому Криворізької міської ради     

                   

 _________   №_____                

 

       

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

туристсько-краєзнавчого напряму

«Спортивний туризм»

 

1 рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг – 2016

 

 

 

 

 

Укладач (автор):

Шкріба Оксана Михайлівна – керівник гуртка «Спортивний туризм» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

 

Рецензенти:

Чернобривченко І.В. – директор КПНЗ «Центр туризму, краєзнавства, та екскурсій учнівської молоді «Вершина».

Тітенко Ю.М. –  методист КЗ «Інноваційно-методичний центр»

 

 

 

Програма складена на основі програми гуртка «Спортивний туризм»,

збірник „Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям”

(Лист (наказ) МОНмолодьспорту України від 02.04. 2013 № 1/11-4293)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Перелік типових програм з позашкільної освіти

Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист ІІТЗО від 05.06.2013 р. №14.1/10-1685)

Про навчальні програми з позашкільної освіти (лист МОН від 19.08.2014 р. № 1/9-417)

Навчальні програми з позашкільної освіти (на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти).

Навчальні програми з позашкільної освіти (на веб-сайті відділу змісту позашкільної освіти відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти").

 Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль

 Збірник навчальних програм роботи творчих учнівських об'єднань та факультативів еколого-натуралістичного напряму 

Дослідницько-експериментальний напрям (випуск 1)

 • Програма «Астрономія»
 • Програма «Наукові дослідження у фізиці»
 • Програма «Сучасна фізика та проблеми природознавства як основа філософії»
 • Програма «Автоматизація наукового дослідження»
 • Програма «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»
 • Програма «Радіоелектроніка та приладобудування»

Дослідницько-експериментальний напрям (випуск 2)

 • Програма «Юні мовознавці»
 • Програма«Українська мова»
 • Програма «Українське літературознавство» 
 • Програма «Зарубіжна література»
 • Програма «Мистецтвознавство»
 • Програма «Фольклор та етнографія народу України»
 • Програма «Літературна творчість»

Дослідницько-експериментальний напрям (випуск 3)

 • Програма «Основи науково-дослідницької діяльності» (основний рівень)
 • Програма «Основи науково-дослідницької діяльності» (середній рівень)
 • Програма «Основи науково-дослідницької діяльності» (вищий рівень)

Позашкілля. Комплекс програм мистецького спрямування
Електронний варіант програми відсутній!

 • Основи хореографії (підготовче відділення для дітей 5-6 років)
 • Основи хореографії (підготовче відділення для дітей 6-7 років)
 • Народно-сценічний танець
 • Класичний танець
 • Хореографічний гурток (вищий рівень)
 • Історико-побутовий та бальний танець (вищий рівень)
 • Музика
 • Сольний спів
 • Вокал
 • Ручна художня вишивка
 • Акробатика

Спортивна сучасна хореографія: комплексна навчальна програма з позашкільної освіти
Електронний варіант програми відсутній!

Брейк-данс. Сучасна хореографія: комплексна навчальна програма з позашкільної освіти
Електронний варіант програми відсутній!

Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Науково-технічний напрям (випуск 1)

ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

 • Програма гуртка початкового технічного моделювання

СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

 • Програма гуртка автомоделювання
 • Програма гуртка авто трасового моделювання
 • Програма гуртка картингу
 • Програма гуртка авіамоделювання
 • Програма гуртка ракетомоделювання
 • Програма гуртка судномоделювання і судномодельного спорту

Діючі моделі-копії

Стендові моделі-копії суден із двигуном

Стендові моделі вітрильних кораблів і суден

Швидкісні радіокеровані моделі

Радіокеровані моделі яхт

 • Програма гуртка операторів колективної радіостанції
 • Програма гуртка спортивної радіопеленгації
 • Програма гуртка конструювання повітряних зміїв

ПРЕДМЕТНО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

 • Програма гуртка юних конструкторів приладів радіоелектроніки
 • Програма гуртка радіоелектронного конструювання
 • Програма гуртка космічного макетування та моделювання

ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

 • Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів
 • Програма гуртка виготовлення сувенірів
 • Програма гуртка оригамі
 • Програма гуртка паперопластики
 • Програма гуртка гончарства
 • Програма гуртка юних фотоаматорів
 • Програма гуртка технічного дизайну 

Науково-технічний напрям (випуск 2)

 • Програма "Столяр"
 • Програма "Оператор комп'ютерного набору"
 • Програма "Секретар керівника"
 • Програма "Продавець продовольчих товарів"
 • Програма "Кухар"
 • Програма "Перукар"
 • Програма "Швачка"

Науково-технічний напрям (інформаційно-технічний профіль)

 • Програма технічного конструювання
 • Програма основ інформатики та обчислювальної техніки
 • Програма юних користувачів персонального комп'ютера
 • Програма основ інформаційних технологій
 • Програма основ роботи в операційній системі Windows  та прикладних програмах Microsoft Office
 • Програма основ Web-технологій
 • Програма основ традиційної та комп'ютерної анімації
 • Програма основ художньої комп'ютерної графіки
 • Програма дитячої анімації

Художньо-естетичний напрям (випуск 1)

 • Програма дівочого хору
 • Програма хлопчачо-юнацької хорової капели 
 • Програма колективу естрадної пісні 
 • Програма вокально-хореографічного естрадного дитячо-юнацького колективу 
 • Програма дитячо-юнацького естрадно-духового оркестру  
 • Програма гуртка духового оркестру 
 • Програма дитячого фольклорного колективу

Художньо-естетичний напрям (випуск 2)

 • Програма гуртка бісероплетіння 
 • Програма гуртка народної творчості 
 • Програма гуртка "Художня вишивка"
 • Програма гуртка килимарства 
 • Програма гуртка моделювання та конструювання одягу
 • Програма гуртка "Аплікація соломкою"
 • Програма гуртка "Українська народна іграшка"
 • Програма гуртка іграшки 
 • Програма гуртка "Гончарик"
 • Програма гуртка писанкарства 
 • Програма студії образотворчого мистецтва
 • Програма гуртка різьблення по дереву

Художньо-естетичний напрям (хореографічний та декоративно-ужитковий профілі)

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

 • Програма класичного танцю
 • Програма народно-сценічного танцю
 • Програма народного танцю
 • Програма з хореографії
 • Програма сучасного танцю
 • Програма спортивного бального танцю
 • Програма естрадного танцю

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИЙ ПРОФІЛЬ

 • Програма соломоплетіння
 • Програма макраме

Туристсько-краєзнавчий напрям (випуск 1)

 • Програма гуртка "Юні туристи-краєзнавці"
 • Програма гуртка "Спортивне орієнтування"
 • Програма гуртка "Спортивний туризм"
 • Програма гуртка "Географічне краєзнавство"
 • Програма гуртка "Геологічне краєзнавство"
 • Програма гуртка "Історичне краєзнавство"
 • Програма гуртка "Літературне краєзнавство" 

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти (спортивно-туристський профіль) (випуск 2)

Лист Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 1/11-10903 про надання грифа "Рекомендовано Міністерства освіти і науки спорту України".

http://koippo414.at.ua/SPEC_EFECT/new_blik.gif Навчальна програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура»

 

Програми для творчих об'єднань позашкільних 

і загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Художньо-естетичний напрям. Хореографія. Театр.

 • Програма хореографічного гуртка
 • Програма роботи ансамблю танцю
 • Програма гуртка сучасного танцю
 • Програма гуртка класичного танцю 
 • Програма гуртка народного танцю
 • Програма гуртка спортивного танцю
 • Програма гуртка "Культура мови та спілкування"
 • Програма лялькового театру 
 • Програма гуртка пантоміми 
 • Програма циркового гуртка 

Соціально-реабілітаційний напрям

 • Програма гуртка "Стань творцем свого життя"
 • Програма гуртка "Лідерство – запорука успіху"
 • Комплексна освітня програма "Я як я, я та інші, я та суспільство"
 • Програма творчого об’єднання "Основи учнівського самоврядування"
 • Програма молодіжного клубу 
 • Програма гуртка "Юний ерудит"
 • Програма курсу "Психологічний практикум "Пізнай себе"
 • Програма гуртка "Юний еколог"
 • Програма гуртка "Валеологія"
 • Програма гуртка "Медіа культура"
 • Програма творчого об’єднання "Дитяче телебачення"
 • Програма курсу "Доньки-матері"

Програма "Клуб інтелектуального розвитку"(автор: Валерій Кизименко - методист Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості).

Програма "Європейський клуб"(автор: Олена Арутюнян - методист Кіровоградського обласного центр дитячої та юнацької творчості).

Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. - Донецьк : Витоки, 2013. - 268 с.
Електронний варіант програми відсутній!

 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Баскетбол» (Левко Ірина Василівна)
 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Теніс» (Гасанова Ірина Михайлівна, Настругова Ольга Вячеславівна)
 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Настільний теніс» для 5-9 класів (Капінкін Юрій Олександрович)
 • Навчальна програма гуртка, секції з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Пішохідний туризм» (Руденко Оксана Вікторівна, Шиворов Олександр Юрійович)
 • Навчальний курс за вибором з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Атлетизм - оздоровчий напрям бодібілдингу» для учнів 9-11 класів (Щур Володимир Михайлович)
 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) для загальноосвітніх навчальних закладів «Волейбол» (для учнів 5-9 класів) (Кудрявець Денис Сергійович, Афіцька Ірина Анатоліївна, Маслова Ірина Юріївна, Швець Дмитро Григорович, Пасічник Нелля Олександрівна)
 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) для загальноосвітніх навчальних закладів «Медико-біологічні основи спорту» 10-11 класи (Аргунова Лідія Леонідівна)

Збірник програм факультативної гурткової, секційної роботи фізкультурно-спортивного і фізкультурно-оздоровчого напрямку. - Донецьк : Витоки, 2012. - 200 с. 
Електронний варіант програми відсутній!

I. Фізкультурно-спортивний напрямок

 • Навчальна програма гуртка, секції з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Спортивна боротьба» (5-9 класи) (Мельничук Юрій Вікторович, Лєончук Віктор Володимирович)
 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів «Спортивна аеробіка» (Гасанова Ірина Михайлівна, Настругова Ольга Вячеславівна)

II. Фізкультурно-оздоровчий напрямок

 • Навчальна програма гуртка, секції фізкультурно-оздоровчої спрямованості (5-9 класи) (Філенко Світлана Анатоліївна)
 • Навчальна програма факультативу (гуртка, секції) «Оздоровчо-пізнавальний туризм у початковій школі» (4 клас) (Величенко Галина Володимирівна)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

науково-методичної ради

КЗ «Інноваційно-методичний центр»

__ _________   №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти  і

науки                      виконкому Криворізької міської ради     

                   

 _________   №_____                

 

       

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

спортивно-оздоровчого напряму

«Волейбол»

 

3 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг – 2016

 

Укладач (автор):

Козлов В.В. – керівник гуртка «Волейбол» Криворізького природничо-наукового ліцею

 

Рецензенти:

Савченко Н.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЦСДЮМ «Олімп»

Тітенко Ю.М. –  методист КЗ «Інноваційно-методичний центр»

 

 

 

Програма складена (модифікована) на основі програми гуртка «Баскетбол», автор Кудрявець Денис Сергійович;

 Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. - Донецьк : Витоки, 2013. - 268 с.

(Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(лист №14/18 Г-827 від 06.12.10, лист №14/18 Г-844 від 28.12.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Невід'ємною частиною фізичного розвитку і становлення як особистості в підлітковому віку є фізичне виховання школярів. Спортивні ігри – один із засобів фізичного виховання та розвитку особистості. Однією з найпопулярніших спортивних масових ігор, що набула широкого розповсюдження , у тому числі й у побуті, є волейбол.

Обсяг навчання в школі збільшується, збільшується й навантаження на організм дитини. Виникає необхідність засвоєння та переробки великої кількості інформації, а значить, підвищується напруження організму. Учні менше рухаються, більше сидять, у результаті виникає дефіцит м’язової діяльності. Це призводить до порушення статури, зору, підвищення артеріального тиску, накопичення зайвої ваги. Отже, шкільний спортивний гурток з волейболу пропонується для того, щоб учні більше рухались, розвивали фізичні якості, зберігали та зміцнювали своє здоров’я.

Заняття волейболом підвищують м’язово-рухові відчуття, покращують зоровий і кінестетичний контроль за виконанням певних рухів, сприяють розвитку кісток і збільшують період їх зростання, зменшують накопичення жирової тканини, розвивають силу, спритність, швидкість рухів, підвищують дієздатність вегетативних органів. Посилене постачання всіх тканин гормонами дозволяє стимулювати обмінні процеси організму, активність залоз внутрішньої секреції. Виразні зміни відбуваються в серцево-судинній системі: збільшується об'єм серця, ЧСС урізається, підвищується максимальний і мінімальний АТ; сповільнюється швидкість кровотечі. Це свідчить про те, що серцево-судинна система функціонує економно. У процесі занять дихання урізається, хвилинний об’єм дихання поступово зменшується, збільшуються показники життєвої ємності легень (ЖЄЛ). Постійна взаємодія з м'ячем сприяє поліпшенню глибинного і периферичного зору, точності й орієнтуванню в просторі. Розвивається миттєва реакція на зорові й слухові сигнали. Гра у волейбол вимагає від учнів максимального прояву фізичних можливостей, вольових зусиль і уміння користуватися придбаними навиками. Виявляються позитивні емоції: життєрадісність, бадьорість, бажання перемогти. Розвивається відчуття відповідальності, колективізму, швидкість ухвалення рішень. Завдяки своїй емоційності гра у волейбол є засобом не тільки фізичного розвитку, але й активного відпочинку. Широкому розповсюдженню волейболу сприяє нескладне устаткування: невеликий майданчик, сітка, м'яч.

Мета – підвищення та збереження рівня здоров’я і функціональних можливостей організму учнів, всебічного вдосконалення фізичних здібностей на основі систематичних занять з волейболом та оволодіння високим рівнем техніко-тактичним діям.

    Задачі:

1. Оздоровчі:

·        удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних життєзабезпечуючих систем;

·        зміцнення здоров'я і сприяння правильному різносторонньому фізичному розвитку;

·        зміцнення опорно-рухового апарату;

·        формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;

·        оволодіння основами оздоровчої діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів;

2. Освітні:

·        навчання основам техніки переміщень і стійок, подачі м'яча, прийому і передачі м'яча, нападаючого удару;

·        подальше вивчення і вдосконалення основ техніки і тактики гри;

·        тактичні дії в нападі й захисті;

·        придбання навику в організації і проведенні навчально-тренувальних занять;

·        розвиток відчуття ритму і такту;

·        виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей особистості;

3. Виховні:

·        прищеплення інтересу до змагань;

·        виховання любов до спорту;

·        виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;

·        виховання інтересу, потреби і звички до систематичного виконання фізичних вправ;

·        підвищення фізичної й розумової працездатності;

·        формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки;

·        виховання культури поведінки, почуття такту і ввічливості, почуття власної гідності.

4. Розвивальні:

·        розвиток фізичних якостей (швидкості, гнучкості, спритності, витривалості, координовані рухи, швидкість реакції, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м’язів, вестибулярної стійкості, тощо);

·        сприяння правильному фізичному розвитку, підвищення загальної фізичної підготовленості, розвиток спеціальних фізичних здібностей, необхідних для вдосконалення ігрового навику;

Загальна фізична підготовка. Для фізичного розвитку дітей у навчально-тренувальному процесі з юними волейболістами використовуються: гімнастичні і акробатичні вправи, легка атлетика, рухливі і спортивні ігри, а також заняття іншими видами спорту.

Спеціальна фізична підготовка. Основою для якісного оволодіння прийомами гри у волейбол є розвиток спеціальних фізичних якостей і рухових дій, специфічних для гри у волейбол. До них належать:

·        проявлення швидкості (реакції і частоти рухів);

·        поєднання швидкісно-силових якостей, що виявляються в більшості виконуваних у волейболі прийомів гри (стрибках, бігу, передачах, ударах);

·        акробатичній спритності й гнучкості;

·        витривалості при багатократному виконанні прийомів гри, пов'язаної з великою напругою нервово-м'язового апарату.

Основою підготовки учнів у спортивному гуртку з волейболу є універсальність в оволодінні техніко-тактичними прийомами гри.

Перший рік навчання. Навчання основам технічного переміщення, подачі, прийому і передачі м’яча, нападаючому удару, початкове навчання елементарним тактичним діям у нападі та захисті, стимулювання інтересу до змагань.

Другий рік навчання. Основна увага приділяється фізичній та технічній підготовці, але зменшується кількість годин на фізичну підготовку та збільшується – на тактичну підготовку.

Третій рік навчання. Продовження техніко-тактичної підготовки юних волейболістів, а також знайомство з ігровою спеціалізацією за функціями гравців, участь у змаганнях.

      Модифікована програма передбачає вивчення матеріалу протягом 3 років та розрахована на 180 годин на рік (5 годин на тиждень: 2 академічних (90 хв.) та 3 академічних години (2год. 15 хв.), що становить 75% від загальної кількості годин, передбачених Типовою програмою. Таким чином, внесені керівником гуртка зміни до розподілу годин становлять 25% від загальної кількості годин. Кількість у групі – 15 чоловік. Заняття гуртка починаються з 7-го класу, але в залежності від контингенту учнів, умов та особливостей проведення позакласної фізкультурно-масової роботи в загальноосвітньому закладі та його профілю можлива й інша вікова градація.

Програма «Шкільний спортивний гурток з волейболу» передбачає проведення теоретичних і практичних занять. Спортивний гурток можуть відвідувати всі охочі за наявності дозволу від лікаря-педіатра, що підтверджує відсутність протипоказань до занять цим видом спорту.

Головними принципами занять з волейболу є: систематичність, послідовність, індивідуальність та міцність знаний, умінь і навичок.

Програма розрахована на вивчення, закріплення, вдосконалення отриманих навичок й освоєння глибших прийомів (протягом року) вибраного виду спорту. Вона складається з наступних розділів:

1.     Загальних основ волейболу.

2.      Навчання основам техніки волейболу.

3.     Вивчення основи тактики гри.

4.     Основи фізичної підготовки у волейболі.

5.     Виховання фізичних якостей учнів засобами волейболу.

Дана програма з волейболу направлена на засвоєння дітьми теоретичних відомостей, оволодіння прийомами техніки і тактики, придбання навиків участі в грі і організації самостійних занять.

Рекомендується здача орієнтовних контрольних нормативів і участь у змаганнях (шкільних, міських і так далі).

СІТКА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

Найменування теми

1 рік

2 рік

3 рік

 

 

 

 

 

2

Загальна фізична підготовка

65

40

33

3

Спеціальна фізична підготовка

38

43

46

4

Основи техніки і тактики гри

62

80

84

а) технічна підготовка

40

52

54

б) тактична підготовка

22

28

30

5

Контрольні ігри і змагання

10

10

10

6

Контрольні нормативи, екскурсії, відвідування змагань, суддівська практика

5

7

7

7

Всього

180

180

180

 

 

1-Й РІК НАВЧАННЯ

(ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

Теоретично-методичні знання

Загальна характеристика здорового способу життя. Види порушень постави та їх профілактика. Основи самоконтролю під час занять фізичними вправами. Охорона життєдіяльності під час занять у спортивному гуртку з волейболу.

Учень, учениця:

·    характеризує здоровий спосіб життя, види порушень постави;

·    дотримується охорона життєдіяльності під час занять з волейболу;

·    володіє методами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

Історія розвитку українського волейболу.

Загальна характеристика гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, розміщення гравців, основні правила гри). Особиста гігієна спортсмена.

Учень, учениця:

·    характеризує історію розвитку українського волейболу;

·    називає загальну характеристику гри волейбол, назви ліній, розміщення гравців та правила переходу на майданчику; правила техніки безпеки на ігровому майданчику; вимоги особистої гігієни;

·    дотримується охорони життєдіяльності безпеки та правил гри;

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові вправи, стрибкові вправи, вправи на зміцнення флангів пальців кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави; вправи для розвитку фізичних якостей.

виконує бігові та стрибкові вправи, вправи на зміцнення флангів пальців кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави;

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10 м; біг із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку та швидкості; естафета з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; багаторазові стрибки з поворотами; акробатичні елементи; рухливі ігри;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з набивними м’ячами; згинання і розгинання рук в упорі; стрибки в довжину; перестрибування через перешкоди; рухливі ігри, спортивні ігри

вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10 м; біг із різних вихідних положень по зоровому і звуковому сигналу; біг із зміною напрямку та швидкості;

 

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти); багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180 градусів; акробатичні елементи;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидання і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; згинання і розгинання рук в упорі, стоячи біля стіни під кутом 45-50 градусів до неї; відштовхування від стінки пальцями, стоячи під кутом 50-60 градусів до неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; стрибки на одній та двох ногах в довжину; перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами; бере участь у спортивних іграх.

Технічна підготовка

Стійка волейболіста. Способи пересування: передача і прийом м’яча двома руками зверху та знизу.

виконує стійки та пересування: стійку волейболіста: високу, середню, низьку; пересування приставними та перехресними кроками, бігом, кроком, стрибками;

передачі м’яча:

- передача м’яча двома руками зверху;

- передача м’яча двома руками знизу;

- прийом м’яча двома руками знизу від стіни, в парах, колонах.

- прийом м’яча двома руками знизу після переміщення.

- вибір місця для виконання другої передачі.

передачі м’яча: передача м’яча двома руками зверху та знизу: на місці, в русі, в парах, трійках, зустрічних колонах;

прийом м’яча знизу від стіни, в парах та колонах;

прийом м’яча знизу після переміщення;

вибір місця на виконання другої передачі;

 

 


подачі: нижня пряма подача;

вибір місця для виконання нижніх подач;

нижня пряма та бокова подача з відстані 4-6 м від сітки та від стіни;

прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни.

подачі: нижню пряму подачу;

вибір місця для виконання нижніх подач;

нижню пряму та бокову подачі;

прийом м’яча після подачі.

Прямий нападаючий удари

(з 7 класу).

Прямий нападаючий удар сильною рукою (оволодіння технікою розбігу, стрибок вгору поштовхом двох ніг: з місця, 1, 2, 3 кроків розбігу, удар кистю по м'ячу).

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: вибір місця для виконання другої передачі;.

групові дії: взаємодія двох-трьох гравців біля сітки під час розіграшу м’яча своєю командою.

командні дії: прийом нижньої подачі і перша передача в зону 3, друга передача гравцю, у якому передаючий обернений обличчям.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір вихідного положення для прийому м’яча;

групові дії: взаємодії гравців передньої лінії; взаємодії гравців зон 6, 5 и 1 з гравцем зони 3.

командні дії: розміщення гравців під час прийому верхніх передач.

Вибір місця при прийомі нижньої подачі. Розташування гравців при прийомі подачі, коли другу передачу виконує гравець зони 3.

прийом м’яча: прийом м’яча двома руками знизу та зверху в парах, трійках, зустрічних колонах;

здійснює вибір вихідного положення для прийому м’яча; вибір місця для виконання другої передачі;. взаємодії з двома-трьома гравцями біля сітки під час розіграшу м’яча своєю командою; взаємодії гравців передньої лінії; розташування гравців при прийомі подачі, коли другу передачу виконує гравець зони 3.

дотримується правил розміщення гравців під час прийому верхніх передач; правил рухливих ігор «Мисливці і качки», «Білі ведмеді», «Лабіринт», «Вудочка», «Стрибки по купинах»,

Навчальна гра волейбол за спрощеними правилами, рухлива гра «Малюкбол».

дотримується правил навчальної гри у волейбол; охорони життєдіяльності безпеки під час занять волейболом.

Контрольні ігри і змагання.

Організація і проведення змагань. Підведення підсумків змагань і усунення помилок. Змагання по рухомих іграх з елементами техніки волейболу. «Веселі старти». Змагання по міні-волейболу.

приймає участь у змаганнях

здійснює використовувати свою техніку у змаганнях; бачити свої помилки та їх усунення;

допомагати своїм гравцям у грі

 

Контрольні нормативи, відвідини змагань, суддівська практика

Проводяться з загальної і спеціальної фізичної і технічної підготовки.

виконує контрольні нормативи (по бажанню) відвідує спортивні змагання з волейболу та інші види спорту.

в о л о д і є правилами гри з волейболу

 

2-Й РІК НАВЧАННЯ (ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

Теоретично-методичні знання

Правила гігієни та санітарії під час занять з волейболу. Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Охорона життєдіяльності під час занять у спортивному гуртку з волейболу.

Учень, учениця:

· пояснює правила гігієни та санітарії під час занять у спортивному гуртку з волейболу;

· характеризує поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості;

· дотримується правил гігієни та санітарії, охорона життєдіяльності під час занять з волейболу;

· володіє основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

Історія розвитку українського волейболу.

Правила техніки безпеки на ігровому майданчику. Особиста гігієна спортсмена.

Учень, учениця:

·  характеризує історію розвитку українського волейболу;

·  називає загальну характеристику гри волейбол, назви ліній, розміщення гравців та правила переходу на майданчику;

·  правила техніки безпеки на ігровому майданчику; вимоги особистої гігієни;

·  дотримується охорони життєдіяльності безпеки та правил гри;

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові вправи, стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів пальців кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави; вправи для розвитку фізичних якостей.

виконує бігові та стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів пальців кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави;

 

Спеціальна фізична підготовка Вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10 м; біг із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку та швидкості; естафета з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; багаторазові стрибки з поворотами; акробатичні елементи; рухливі ігри;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з набивними м’ячами; згинання і розгинання рук в упорі; стрибки в довжину; перестрибування через перешкоди; рухливі ігри, спортивні ігри

вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10 м; біг із різних вихідних положень по зоровому і звуковому сигналу; біг із зміною напрямку та швидкості;

 

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти); багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180 градусів; акробатичні елементи;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидання і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; згинання і розгинання рук в упорі, стоячи біля стіни під кутом 45-50 градусів до неї; відштовхування від стінки пальцями, стоячи під кутом 50-60 градусів до неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; стрибки на одній та двох ногах в довжину; перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами; бере участь у спортивних ігор.

Технічна підготовка

Стійка волейболіста. Способи пересування: передача і прийом м’яча двома руками зверху та знизу.

виконує стійки та пересування: стійку волейболіста: високу, середню, низьку; пересування приставними та перехресними кроками, бігом, кроком, стрибками;

передачі м’яча:

- передача м’яча двома руками зверху;

- передача м’яча двома руками знизу;

- прийом м’яча двома руками знизу від стіни, в парах, колонах.

- прийом м’яча двома руками знизу після переміщення.

- вибір місця для виконання другої передачі.

передачі м’яча: передача м’яча двома руками зверху та знизу: на місці, в русі, в парах, трійках, зустрічних колонах;

прийом м’яча знизу від стіни, в парах та колонах;

прийом м’яча знизу після переміщення;

вибір місця на виконання другої передачі;

 

подачі: нижня пряма подача;

вибір місця для виконання нижніх подач;

нижня пряма та бокова подача з відстані 4-6 м від сітки та від стіни;

прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни.

подачі: нижню пряму подачу;

вибір місця для виконання нижніх подач;

нижню пряму та бокову подачі;

прийом м’яча після подачі.

Прямий нападаючий удари

(з 7 класу).

 

Прямий нападаючий удар сильною рукою (оволодіння технікою розбігу, стрибок вгору поштовхом двох ніг: з місця, 1, 2, 3 кроків розбігу, удар кистю по м'ячу).

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: вибір місця для виконання другої передачі;.

групові дії: взаємодія двох-трьох гравців біля сітки під час розіграшу м’яча своєю командою.

командні дії: прийом нижньої подачі і перша передача в зону 3, друга передача гравцю, у якому передаючий обернений обличчям.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір вихідного положення для прийому м’яча;

групові дії: взаємодії гравців передньої лінії; взаємодії гравців зон 6, 5 и 1 з гравцем зони 3.

командні дії: розміщення гравців під час прийому верхніх передач.

Вибір місця при прийомі нижньої подачі. Розташування гравців при прийомі подачі, коли другу передачу виконує гравець зони 3.

прийом м’яча: прийом м’яча двома руками знизу та зверху в парах, трійках, зустрічних колонах;

здійснює вибір вихідного положення для прийому м’яча; вибір місця для виконання другої передачі;. взаємодії з двома-трьома гравцями біля сітки під час розіграшу м’яча своєю командою; взаємодії гравців передньої лінії; розташування гравців при прийомі подачі, коли другу передачу виконує гравець зони 3.

дотримується правил розміщення гравців під час прийому верхніх передач; правил рухливих ігор «Мисливці і качки», «Білі ведмеді», «Лабіринт», «Вудочка», «Стрибки по купинах»,

Навчальна гра волейбол за спрощеними правилами, рухлива гра «Малюкбол».

дотримується правил навчальної гри у волейбол; охорони життєдіяльності безпеки під час занять волейболом.

Контрольні ігри і змагання.

Організація і проведення змагань. Підведення підсумків змагань і усунення помилок. Змагання по рухомих іграх з елементами техніки волейболу. «Веселі старти». Змагання по міні-волейболу.

приймає участь у змаганнях

здійснює використовувати свою техніку у змаганнях; бачити свої помилки та їх усунення;

допомагати своїм гравцям у грі

 

Контрольні нормативи, відвідини

змагань, суддівська практика

Проводяться з загальної і спеціальної фізичної і технічної підготовки.

виконує контрольні нормативи (за бажанням), відвідує спортивні змагання з волейболу та інші види спорту.

володіє правилами гри з волейболу

 

 

3-Й РІК НАВЧАННЯ (ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ)

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

Теоретично-методичні знання

Вплив занять фізичними вправами на основні функції й системи організму. Правила самоконтролю та безпека під час виконання фізичних вправ. Питний режим. Охорона життєдіяльності під час занять у спортивному гуртку з волейболу.

Учень, учениця:

·пояснює вплив занять фізичними вправами на основні функції і системи організму; значення питного режиму для здоров’я і його ролі для тих, хто займається спортом;

·дотримується правил гігієни та санітарії, охорони життєдіяльності під час занять з волейболу;

Український волейбол на міжнародній арені. Фізична підготовка юного волейболіста. Технічна і тактична підготовка юного волейболіста. Фактори, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців. Раціональне харчування юного волейболіста. Правила попередження травматизму під час занять та змагань. Волейбол як засіб фізичного виховання. Суддівство змагань.

Учень, учениця:

·                   характеризує місце українського волейболу на міжнародній арені; фізичну підготовку юного волейболіста; технічну і тактичну підготовка юного волейболіста; волейбол як засіб фізичного виховання;

·                   називає фактори, які визначають ефективність змагальної діяльності гравців;

·                   пояснює значення раціонального харчування для здоров’я юного волейболіста;

·                   дотримується охорони життєдіяльності та правил гри;

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи; бігові вправи, стрибкові вправи, вправи на зміцнення фалангів пальців кисті руки, вправи для формування координації рухів, постави.

виконує ходьбу, біг;

загальнорозвивальні вправи в русі, в парах, з набивними м’ячами, гімнастичною лавою, гантелями; вправи на зміцнення фалангів пальців кистей рук; вправи для формування та корекції постави, координації рухів;

Спеціальна фізична підготовка

Вправи для розвитку швидкості: прискорення до 10 м; біг із різних вихідних положень; біг із зміною напрямку та швидкості; естафета з бігом; рухливі ігри;

вправи для розвитку швидкості: прискорення до 5-10 м; біг із різних вихідних положень за зоровим і звуковим сигналом; біг із зміною напрямку та швидкості; швидкі переміщення (вперед, назад, вправо, вліво) з наступною імітацією або виконанням технічного прийому;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг; багаторазові стрибки з поворотами; акробатичні елементи; рухливі ігри;

вправи для розвитку спритності: «човниковий» біг (різні варіанти); багаторазові стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів; стрибки через різноманітні предмети; акробатичні елементи; подолання смуги перешкод;

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: вправи з набивними м’ячами; згинання і розгинання рук в упорі; стрибки в довжину; перестрибування через перешкоди; рухливі ігри.

вправи для розвитку сили та швидкісно-силових якостей: кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах; вправи з гантелями, гумовими джгутами; згинання і розгинання рук в упорі стоячи біля стіни під кутом 45-50 градусів до неї; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; відштовхування від стіни пальцями, стоячи під кутом 50-60 градусів до неї; зжимання пальцями тенісного м’яча; підтягування у висі та у висі лежачи; стрибки на одній та двох ногах у довжину; перестрибування через перешкоди, відштовхуючись двома ногами; стрибки через скакалку;

вправи для розвитку стрибучості: стрибки на двох ногах, одній нозі; багатоскоки; стрибки через скакалку, опорні стрибки;

вправи для розвитку стрибучості: стрибки у висоту й у довжину з розбігу і з місця; стрибки з розбігу через перешкоди, відштовхуючись від містка та без нього; різновиди опорних стрибків; вистрибування вгору з присіду, напівприсіду, стрибки та вистрибування з різних вихідних положень з імітацією передач, нападаючого удару;

вправи для розвитку сили:

вправи для розвитку сили: вправи з набивними м’ячами: піднімання, опускання й перекидання м’яча з однієї руки на другу; кидання м’яча різними способами; вправи в парах на опір один одному; вправи з гантелями, гумовими;

вправи для розвитку гнучкості:

вправи для розвитку гнучкості: із сліду ноги нарізно нахил уперед (утримати 3 с.); сидячи на підлозі, ноги разом; нахил уперед (з допомогою); стоячи нахил уперед з діставанням лобом та грудьми ніг; нахил уперед біля гімнастичної стінки, стоячи спиною і тримаючись за другу рейку знизу; нахил до ноги, поставленої на гімнастичну стінку на рівні поясу, грудей; сидячи ноги нарізно (широко) нахил уперед з допомогою; піднімання прямої ноги вперед біля гімнастичної стінки, спираючись на неї рукою, вільна рука на поясі; те саме в сторону, назад; присідання біля гімнастичної стінки, стоячи обличчям чи боком до неї, утримуючи пряму ногу на рейці стінки; піднімання прямої ноги вперед, у сторону і назад з допомогою (не доводячи до болю), стоячи біля стінки; те саме, маючи навантаження на нозі (мішок з піском 1-2 кг);

 

дотримується правил контролю та страховки під час занять атлетичною гімнастикою; охорони життєдіяльності під час занять атлетичною гімнастикою.

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування та стійки; передачі; страхування; подачі (прямий, боковий, нижня);

пересування: кроком, бігом, стрибком, приставним кроком у стійці волейболіста в нападі та захисті;

передачі м’яча:

- передача м’яча двома руками зверху;

- передача м’яча двома руками знизу;

- прийом м’яча двома руками знизу від стіни, в парах, колонах.

- прийом м’яча двома руками знизу після переміщення.

- - вибір місця для виконання другої передачі.

передачі та прийом м’яча: верхню та нижню передачу м’яча двома руками; прийом м’яча двома руками знизу та відбивання його;

передачі м’яча: передача м’яча двома руками зверху та знизу: на місці, в русі, в парах, трійках, зустрічних колонах;

прийом м’яча знизу від стіни, в парах та колонах;

прийом м’яча знизу після переміщення;

вибір місця на виконання другої передачі;

подачі: нижня, верхня та боковій прямі подачі.

вибір місця для виконання нижніх подач;

нижня пряма та бокова подача з відстані 4-6 м від сітки та від стіни;

прийом м’яча знизу після виконання нижньої прямої (бокової) подачі від стіни.

подачі: нижня, верхня та боковій прямі подачі.

подачі: нижню пряму подачу;

вибір місця для виконання нижніх подач;

нижню пряму та бокову подачі;

прийом м’яча після подачі.

прямий нападаючий удар

виконує: прямий нападаючий удар сильною рукою (оволодіння технікою розбігу, стрибок вгору поштовхом двох ніг: з місця, 1, 2, 3 кроків розбігу, удар кистю по м'ячу);

вправи для розвитку якостей, необхідних при виконанні нападаючих ударів. Кидки набивного м'яча з-за голови двома руками з активним рухом кистей зверху вниз – стоячи на місці і в стрибку (кидати перед собою в майданчик, гімнастичний мат); кидки набивного м'яча масою 1 кг у стрибку із-за голови двома руками через сітку; кидки набивного м'яча масою 1 кг «крюком» в стрибку – в парах та через сітку. Імітація прямого нападаючого удару, тримаючи в руках мішечки з піском (до 1 кг);

метання виконується з місця, з розбігу після повороту, в стрибку; то ж, через сітку; змагання на точність метання малих м'ячів; вдосконалення ударного руху нападаючих ударів по м'ячу на гумових амортизаторах; те ж, але у тренувальної сітки; удари виконуються правою і лівою рукою з максимальною силою.

 

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії: прийом і передача м’яча в зонах; вибір місця для передач;

групові дії: взаємодії гравців зон 4 і 2 з гравцем зони 3; взаємодії гравців зон 6, 5 і 1 з гравцем зони 3;

командні дії: друга передача через гравця зони 3.

Техніка захисту

Пересування: з м’ячем та без м’яча;

прийом м’яча: після подачі, нападаючого удару;

блокування нападаючого удару.

Тактика захисту

Індивідуальні дії: вибір місця при страхуванні партнера, що приймає м’яч; групові дії: взаємодії гравців задньої лінії під час прийому м’яча;

командні дії: система гри “кутом уперед”.

 

передачі: передачі двома руками зверху; страхування;

подачі: прийом подачі; нижня та верхня прямі подачі в різні зони майданчика; прямий нападаючий удар; одиночне блокування нападаючого удару;

здійснює прийом і передачу м’яча в зону 3; вибір місця для передач; другу передачу із зони 3 гравцям зони 2 і 4; взаємодії гравців зон 4 і 2 з гравцем зони 3 (з виконанням нападаючого удару); взаємодії гравців зон 6, 5 і 1 з гравцем зони 3;

блокування нападаючого удару: одиночне блокування прямого нападаючого удару в зонах 2, 4; другу передачу через гравця зони 3; вибір місця при страхуванні партнера, що приймає м’яч; взаємодії з гравцями задньої лінії під час прийому м’яча;

застосовує систему гри «кутом уперед»;

дотримується правил рухливих і навчальних ігор; охорони життєдіяльності під час занять волейболом.

Технічна підготовка

Стійка волейболіста. Способи пересування: передача і прийом м’яча двома руками зверху та знизу.

виконує стійки та пересування: стійку волейболіста: високу, середню, низьку; пересування приставними та перехресними кроками, бігом, кроком, стрибками;

Навчальна гра волейбол за спрощеними правилами

дотримується правил навчальної гри у волейбол; охорони життєдіяльності під час занять волейболом.

Контрольні ігри і змагання.

Організація і проведення змагань. Підведення підсумків змагань і усунення помилок. Змагання по рухомих іграх з елементами техніки волейболу. «Веселі старти». Змагання по волейболу.

приймає участь у змаганнях

здійснює використовувати свою техніку у змаганнях; бачити свої помилки та їх усунення;

допомагати своїм гравцям у грі

Контрольні нормативи, відвідини

змагань, суддівська практика

Проводяться з загальної і спеціальної фізичної і технічної підготовки. Суддівська практика.

виконує контрольні нормативи (за бажанням), відвідує спортивні змагання з волейболу та інші види спорту.

володіє правилами гри з волейболу та використовує на суддівській практиці

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

      У ході вивчення даної програми з волейболу учні набувають знань про місце і значення гри в системі фізичного виховання, про структуру раціональних рухів в технічних прийомах гри, вивчають взаємодію гравця з партнерами в групових діях для успішної участі в грі.

      Практичний розділ програми передбачає:

·        оволодіння технікою основних прийомів нападу і захисту;

·        формування навиків діяльності гравця спільно з партнерами на основі взаєморозуміння і узгодження;

·        придбання навиків організації і проведення самостійних занять з волейболу;

·        сприяння загальному фізичному розвитку і направлене вдосконалення фізичних якостей стосовно даного виду спорту;

·        участь у змаганнях з волейболу серед шкільних учнівських команд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.

2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

3.  Дубенчук А.І. Спортивні ігри з м’ячем: правила. – Х. Торсінг Плюс, 2006.

4.  Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

5. Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua

6. Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.

7. Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.

8. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.

9. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,2002 – 248с  Додаток 1

 

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАР

Найменування обладнання або

інвентар

Кількість

1

Сітка волейбольна

2 штуки

2

Стійка волейбольна

2 штуки

3

Гімнастична стінка

2

4

Гімнастичні лавки

3-4 штуки

5

Гімнастичні мати

3 штуки

6

Скакалки

10 штук

7

Набивні м’ячі (вага 1 кг)

15 штук

8

Волейбольні м’ячі

10 штук

9

Гантелі різних маси

10 штук

10

Рулетка

2 штуки

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання

науково-методичної ради

КЗ «Інноваційно-методичний центр»

__ _________   №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти  і

науки                      виконкому Криворізької міської ради     

                   

 _________   №_____                

 

       

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

спортивно-оздоровчого напряму

«Баскетбол»

 

3 роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг – 2016

 

Укладач (автор):

Скоробогатов Ю.О. – керівник гуртка «Баскетбол» Криворізького природничо-наукового ліцею

 

Рецензенти:

Савченко Н.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЦСДЮМ «Олімп»

Тітенко Ю.М. –  методист КЗ «Інноваційно-методичний центр»

 

 

 

Програма складена (модифікована) на основі програми гуртка «Баскетбол»,автор Левко Ірина Василівна;

 Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого напрямку. - Донецьк : Витоки, 2013. - 268 с.

(Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

(лист №14/18 Г-827 від 06.12.10, лист №14/18 Г-844 від 28.12.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана навчальна програма спрямована як на набуття базових знань з фізичної культури, гігієни, основ здоров’я та здорового способу життя; виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами, удосконалення функціональних можливостей організму, розвитку основних життєзабезпечувальних систем, так і на формування мотиваційних та функціональних компетентностей щодо баскетболу.

Програма орієнтована на реалізацію комплексу навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

{C}·       {C}формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

{C}·       {C}розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

{C}·       {C}формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

{C}·       {C}засвоєння техніки і тактики баскетболу;

{C}·       {C}забезпечення потрібного рівня розвитку кондиційних якостей, координаційних здібностей та можливостей функціональних систем організму;

{C}·       {C}придбання теоретичних знань і практичного досвіду для досягнення кращих результатів;

{C}·       {C}комплексне удосконалення і проявлення в змагальній діяльності різних боків підготовленості.

Програма передбачає комплексні методики навчання, тренування і виховання, включає компоненти педагогічної діяльності, необхідні для успішного засвоєння учнями знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення.

Формування вмінь виконувати фізичні вправи, їх трансформація в навички, об’єднання навичок в уміння – це тривалий складний процес. Програма надає учням:

{C}·        знання, що сприяють організації учнів у процесі фізичного виховання (наприклад, правила безпеки, організації ігор, суддівства);

{C}·        знання медико-біологічного спрямування (вплив фізичних вправ для функції організму, перша медична допомога, втома та відновлення, методи самоконтролю);

{C}·        знання, необхідні для практичного засвоєння вправи (про техніку та тактику гри);

{C}·        знання з організації і методики проведення занять і змагань.

Усіх, хто займається в гуртку баскетболу, розподіляються у групі в залежності від віку  за початковим і основним рівнями: 1 рік навчання – 12-13 років; 2 рік навчання – 14-15 років;  3 рік навчання – 16-17 років. Модифікована програма розрахована на 3 роки навчання по 144 годин на рік (розбіжність між розподілом годин у Типовій навчальній програмі складає 72 години, що становить 33%).  Кількість у групі – 15 чоловік.

Керівник гуртка використав право у 33% змінити кількість годин  програми в залежності від навчального навантаження ( 4 години на тиждень, 2 рази по 2 академічні години). Заняття гуртка починаються з 7-го класу, але в залежності від контингенту учнів, умов та особливостей проведення позакласної фізкультурно-масової роботи в загальноосвітньому закладі та його профілю можлива й інша вікова градація.

Бажаючі займатися в гуртку з баскетболу обов’язково повинні мати довідку від лікаря.

Заняття проводяться вчителем фізичної культури три рази на тиждень по дві години. Вони повинні бути направлені на всебічну фізичну підготовку учнів та на вивчення основ техніки і тактики гри. Навчальний рік в гуртку починається з 1 вересня і закінчується в кінці навчального року. Проводяться заняття згідно з розкладом. При плануванні необхідно враховувати зайнятість дітей.

Навчальна робота в гуртку проводиться за програмою, яка містить матеріал теоретичних та практичних занять, інструкторської та суддівської практики. Теоретичні заняття проводяться 15-20 хвилин у вигляді бесід у процесі практичних занять.

Контрольні вправи не обов’язкові до виконання, але бажано для формування мотиваційного компоненту запропонувати учням до виконання на початку та наприкінці навчання. При виконанні контрольних вправ ураховувати індивідуальні можливості вихованців.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ БАСКЕТБОЛЬНОГО ГУРТКА

Баскетбол є універсальним та ефективним засобом всебічного розвитку дітей. Заняття баскетболом зміцнюють здоров’я, виховують дисциплінованість, зважливість, ініціативність, наполегливість, витримку, почуття колективізму та інші морально-вольові якості.

Баскетболіста відрізняє різнобічна фізична підготовленість, атлетизм, цілеспрямованість дій, розвинене почуття товариськості, тактична майстерність на засадах швидкості мислення, широкий діапазон навичок та умінь, інтенсивність ігрових дій.

Для того, щоб стати баскетболістом, потрібно не тільки оволодіти значним комплексом спеціальних прийомів і тактичних дій, але й добре орієнтуватися в ігровій обстановці, швидко бігати, високо стрибати, долати фізичні та психічні навантаження.

Досконале опанування усього комплексу знань, навичок та умінь – складний процес, що потребує багаторічної науково обґрунтованої навчальної роботи.

Високий рівень розвитку сучасного баскетболу потребує вирішення проблем організації навчального процесу, використання найбільш досконалих форм, методів і засобів.

Початкове ознайомлення з грою здійснюється у загальноосвітній школі, де баскетбол включений до програми фізичного виховання школярів. Навчальна робота в школі проводиться у гуртках початкової підготовки під керівництвом викладача. У їх завдання входить не тільки залучення дітей до систематичних занять і надання їм допомоги щодо опанування початкових навичок гри, але й виявлення талановитих дітей. До підготовчої групи зараховуються учні, які не мають відхилень у стані здоров’я.

На 1-му році навчання викладач вивчає індивідуальні особливості дітей, результати їх медичного огляду, рівень засвоєння навчального матеріалу. Після 6 міс. Навчально-тренувальної роботи застосовує тестування для визначення динаміки зростання показників фізичної та технічної підготовки. Тестування повинно проводитися регулярно як етапний педагогічний контроль після кожних 2-3 місяців навчальної роботи.

У роботі з дітьми потрібно підтримувати їх бажання займатися й іншими видами спорту. Це буде сприяти досягненню різнобічної фізичної підготовки дітей, а також дозволить їм спробувати свої сили в різних видах рухової діяльності, виявити свої здібності та знайти спортивне покликання. Потрібно також заохочувати дітей до занять музикою, танцями, у технічних гуртках тощо.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РІЧНОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СЕКЦІЇ «БАСКЕТБОЛ»

1-й рік навчання (учні-початківці: 12-13 років)

Мета: створення умов для успішного початкового навчання грі у баскетбол.

Завдання: комплектування навчальних груп, оволодіння засадами техніки гри у баскетбол, гармонійний фізичний розвиток учнів, підвищення рівня їх функціональної підготовленості та мотивації до занять.

Зміст роботи: набір учнів, прийом контрольних нормативів, медичне обстеження; вивчення технічних прийомів у цілому, ознайомлення з правилами безпеки та користування інвентарем, гігієною та режимом спортсмена; загальна фізична підготовка та складання відповідних контрольних нормативів.

2-й та 3-й роки навчання ( основний рівень: учні 14-17 років).

Мета: зміцнення здоров’я та загартування організму учнів, сприяння правильному фізичному розвитку.

Завдання: стабілізація складу групи, оволодіння засадами техніки, індивідуальної та групової тактики гри, формування специфічного відчуття м’яча, сприяння всебічному розвитку та підвищенню рівня загальної функціональної підготовленості, набуття умінь та навичок участі у змаганнях, підготовка до складання нормативів.

Зміст роботи: всебічне вивчення техніки гри, визначення засад індивідуальної та групової тактики гри, загальна фізична підготовка з елементами техніки й тактики гри, участь у турнірах і змаганнях на першості шкіл, району; складання контрольних нормативів з фізичної та технічної підготовки.

Тактична підготовка визначає цільову спрямованість і зміст роботи з загальної та спеціальної фізичної підготовки, технічної озброєності гравців, уточнює їх функціональні обов’язки в команді, визначає вибір системи гри, конкретизує параметри моделей команд і гравців, модель змагальної діяльності. Тому тактичний зміст ігрового процесу є фундаментом для розробки багаторічної програми підготовки баскетболістів. Юні баскетболісти, які прагнуть досягти результатів, повинні не тільки досконало оволодіти комплексом умінь і навичок, що складають зміст ігрового процесу, але й навчитися доцільно та ефективно використовувати їх у змаганнях. Досягнення результатів можливе лише за умов цілеспрямованого та раціонально побудованих занять протягом багатьох років.

Навчальний план і програма занять на кожний макроцикл (рік) підготовки розробляються на засадах багаторічної програми з урахуванням рівня підготовленості тих, хто займається, цілей та завдань наступних етапів занять.

Програмний матеріал визначає зміст видів підготовки – фізичної, технічної, тактичної, вольової та психологічної, теоретичної.

Фундамент програми – це комплекс захисних і нападаючих дій, що складають ігровий процес, який реалізується ігровими засобами в різних формам ведення гри. Із загального змісту гри виділяються такі дії, засвоєння яких забезпечить можливість тим, хто займається в гуртку баскетболу.

СІТКА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

1-й рік навчання

(початковий рівень)

2-й рік навчання

(основний рівень)

3-й рік навчання

(основний рівень)

1

Теоретичні відомості

5

5

4

2

Загальна фізична підготовка

75

50

60

3

Техніко-тактична підготовка

61

85

74

4

Інструкторська та суддівська практика

1

2

3

5

Контрольні іспити (на розсуд учителя)

2

2

3

6

Змагання

Протягом року згідно з календарним планом спортивних заходів

Усього:

144 години

 

 

 

 

1-Й РІК НАВЧАННЯ

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня та якості засвоєння навчального матеріалу

Теоретична підготовка

Охорона безпеки життєдіяльності учнів. Історія розвитку баскетболу. Вимоги до спортивного одягу та взуття. Режим дня, харчування. Поняття про техніку гри. Основні правила гри. Ознайомлення з правилами змагань з баскетболу.

Учень:

{C}·    {C}пояснює: поняття про техніку гри; основні правила гри, основні положення проведення змагань з баскетболу.

{C}·    {C}характеризує історію розвитку баскетболу;

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні й гімнастичні вправи; вправи на розтягування, координацію рухів; вправи для формування постави та профілактики плоскостопості.

 

Спеціальна фізична підготовка

Прискорення до 15 метрів; «човниковий» біг; серійні стрибки, зістрибування з висоти; вправи з обтяженням; рухливі ігри.

 

 

виконує: загально розвивальні й гімнастичні вправи, на розтягування, координацію рухів; вправи для корекції постави та профілактики плоскостопості;

 

прискорення з місця на 5, 10, 15м з різних положень, «човниковий» біг 5х5 м; серійні стрибки; вправи з обтяженням

 

 

Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: чергування ходьби, бігу, стрибків, зупинок, поворотів; рухливі ігри;

 

пересування: чергування ходьби, бігу, стрибків, зупинок, поворотів; стійку захисника з виставленою вперед ногою, пересування приставними кроками в захисній стійці; прискорення; зупинки, повороти; стрибки; поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами в захисті; стійку з піднятою вгору рукою; подвійним кроком.

техніка передачі та ловіння м’яча:

передача м’яча двома руками від грудей; передача м’яча однією рукою від плеча;

передачі та ловіння м’яча: передачу м’яча двома руками від грудей; передачу м’яча однією рукою від плеча; ловіння та передачу м’яча, що високо летить;

фінти;

фінти: фінти на передачу м’яча, фінти на кидання м’яча, фінти на ведення;

техніка кидків м’яча: кидки однією рукою зверху; двома руками від грудей; штрафний кидок; рухливі ігри;

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в русі (з двох кроків); кидки однією рукою з місця ( з відскоком від щита в кошик); двома руками від грудей на місці та в русі; штрафний кидок (за спрощених умов);

техніка ведення м’яча: ведення м’яча в парах, трійках; рухливі ігри.

ведення м’яча: ведення м’яча (правою та лівою рукою почергово) з наступною передачею в колонах, парах, трійках; ведення з опором захисника;

 

 

Техніка захисту

пересування: стійка захисника; пересування у захисній стійці; прискорення; зупинки; повороти; стрибки; естафети; рухливі ігри;

 

техніка заволодіння м’ячем: перехоплення, відбивання м’яча; вибивання м’яча під час ведення; накривання м’яча; рухливі ігри.

заволодіння м’ячем: перехоплення м’яча під час передачі; відбивання м’яча; вибивання м’яча під час ведення; накривання м’яча під час кидання; підбирання м’яча, що відскочив від щита;

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: чергування вивчених способів пересування в поєднанні з фінтами; вибір місця для одержання передачі м’яча;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір способу ловіння м’яча; вибір способу та моменту передачі м’яча між гравцями попередньої та задньої лінії;

групові дії; взаємодія двох гравців способом «Передай м’яч і виходь»;

командні дії: розподіл обов’язків між гравцями для організації нападу.

Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: протидія нападаючому з м’ячем у трьох секундній зоні; на далеких підступах до кільця;

індивідуальні дії з м’ячем: перехоплення м’яча; підбір, виривання і вибивання м’яча; вибір місця в захисті між нападаючим і щитом; рухливі ігри;

групові дії – протидія двом, трьом нападаючим; розподіл обов’язків між гравцями у захисті;

командні дії – організація дій під час підбирання м’яча, що відскочив від щита.

застосовує: фінти на кидок м’яча; фінти на ведення м’яча; дії для підбирання м’яча, що відскочив від щита; чергування вивчених способів пересування в поєднанні з фінтами;

здійснює: протидію нападаючому з м’ячем у трьохсекундній зоні; на далеких підступах до кільця; вибір місця для одержання передачі м’яча; вибір способу ловіння м’яча в залежності від ігрової ситуації; вибір способу та моменту передачі м’яча між гравцями передньої та задньої лінії; взаємодії за способом «Передай м’яч і виходь»; вибір місця для одержання передачі; вибір місця в захисті між нападаючим і щитом;перехоплення м’яча при передачі; підбір, виривання і вибивання м’яча при його веденні; протидії двом, трьом нападаючим;

дотримується правил: гігієни тіла, одягу, спортивної форми; правил рухливих ігор «Боротьба за м’яч», «Полювання», «М’яч капітанові», «Крізь фронт», «Боротьба за м’яч», «Не давай м’яч ведучому», «Виклик номерів», «Стрибунці-горобці», «Вудка стрибкова», «М’яч у стіну», «Швидка передача», «Хто більше влучить?», «Кидки зі зміною місць», «Гонка м’ячів по колу», «Передай м’яч після ведення», «Виштовхни з кола», «Бій півнів», «Квач маршем»; навчальних ігор у баскетбол; безпеки життєдіяльності під час занять баскетболом.

 

2-Й РІК НАВЧАННЯ

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня та якості засвоєння навчального матеріалу

Теоретична підготовка

Охорона безпеки життєдіяльності учнів. Баскетбол у системі фізичного виховання. Техніко-тактичні дії в баскетболі. Вплив занять спортом на формування особистості. Виховання фізичних якостей. Надання першої допомоги.

Учень:

{C}·        характеризує: техніко-тактичні дії в баскетболі,

{C}·        визначає: роль занять спортом у формуванні особистості;

{C}·        називає: зовнішні ознаки втоми і перевтоми;

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів у русі; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; рухливі ігри та естафети з бігом і стрибками.

Спеціальна фізична підготовка

Прискорення з місця з різних положень; ривки з різних вихідних положень, «човниковий» біг; серійні стрибки з діставанням високих предметів; вправи з обтяженням; естафети; рухливі ігри.

{C}·        виконує:

загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів в русі; перешикування, стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; прискорення з місця на 5, 10, 15, 20 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4х9 м; серійні стрибки поштовхом двох і однієї ноги з діставанням високих предметів; вправи з обтяженням, гімнастичними лавами, набивними м’ячами; естафети; рухливі ігри «Перетягування в парах», «Переправа», «Хто сильніший?»;

 

 


Технічна підготовка

Техніка нападу

Пересування: чергування способів пересувань під час активної протидії захисників; поєднання різних способів пересування, зупинок, стійок із технічними прийомами;

пересування: чергування різноманітних способів пересування під час активної дії захисників; бігові вправи в поєднанні зі стрибками, зупинками, поворотами; поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами в захисті; «робота ніг» захисника під час руху суперника праворуч ліворуч; поєднання різних способів пересування, зупинок стійок із технічними прийомами нападу в тактичних діях при активному опорі суперника;

передачі й ловіння м’яча: способи ловіння і передач м’яча в різноманітних ігрових ситуаціях; чергування різних прийомів ловіння і передачі м’яча в умовах активного опору захисників;

передачі й ловіння м’яча: ловіння м’яча, що летить високо або низько; чергування різних прийомів ловіння м’яча під час протидії захисників; передача м’яча двома руками зверху; передача двома руками знизу; чергування різних способів передачі м’яча в стрибку; передачі м’яча над плечем дальньою и ближньою рукою;

чергування передачі на швидкість і точність в різноманітних ігрових ситуаціях;

 

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху; кидки однією рукою зверху в стрибку; кидки м’яча після проходу вздовж бічної лінії; штрафний кидок

(індивідуалізація); естафети з веденням і кидками;

кидки м’яча: кидки однією рукою з місця; винесення м’яча над головою (поодинці, серійно); кидки м’яча над собою; стрибки на місці з винесенням м’яча вгору (поодинці, серійно); кидки однією рукою зверху в стрибку з відскоком від щита; кидки однією рукою зверху в русі під час протидії захисника; кидки м’яча однією рукою зверху в стрибку та русі після виконання прийомів нападу і з опором захисника; кидки однією рукою зверху в стрибку із середньої й далекої дистанції й у русі з опором захисника; кидки м’яча після проходу уздовж бічної лінії; штрафний кидок (індивідуалізація); кидки м’яча на швидкість і точність влучення

 

 

ведення м’яча: чергування різних способів ведення; ведення м’яча з маневруванням під час проходу під кільце; асинхронне ведення; естафети з веденням м’яча.

ведення м’яча: чергування різних способів ведення м’яча без зорового контролю; передача м’яча перед собою та за спиною кроком, під час протидії захисника; ведення м’яча з маневруванням під час проходу під кільце; асинхронне ведення м’яча з маневруванням під час проходів під кільце з активною взаємодією з партнерами; поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами гри в захисті;

Техніка захисту

Пересування: поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами гри в захисті;

заволодіння м’ячем: накривання і відбивання м’яча; відволікаючі дії захисника; блокування під час боротьби за м’яч, що відскочив від щита; боротьба за м’яч після неточного кидка; боротьба під щитом.

заволодіння м’ячем: накривання і відбивання м’яча під час кидків однією рукою зверху в русі й однією рукою зверху у стрибку; накривання м’яча спереду і ззаду під час кидання у русі після проходів; блокування під час боротьби за м’яч, що відскочив від щита; боротьбу за м’яч після неточного кидка (штрафного, із середньої і далекої дистанції); боротьбу під щитом;

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: чергування вивчених способів пересування в поєднанні з фінтами; вибір позиції й моменту для одержання м’яча в трьох секундній зоні нападу; вибір місця для дій гравців різних ігрових амплуа;

індивідуальні дії з м’ячем: вибір способу і моменту для застосування вивчених прийомів нападу і фінтів в умовах жорсткої опіки суперника; способи ловіння м’яча в позиції центрового гравця; вибір моменту для атаки кошика;

групові дії: взаємодії двох гравців, «наведення і перетинання», взаємодії в трійках «вісімкою»; заслон;

командні дії: організація позиційного нападу і швидкого прориву; організація позиційного нападу з одним центровим гравцем.

Тактика захисту

Індивідуальні дії без м’яча: вибір позиції для опіки нападників; вибір позиції для опіки центрового гравця; протидії кидкам з середньої дистанції; «ухиляння» з-під заслону; способи пересування при захисті гравців різних ігрових амплуа;

групові дії: організація підстрахування під час переходу нападника під щит; організація оборони;

командні дії – організація дій команди проти швидкого прориву.

володіє вивченими способами ловіння м’яча в позиції центрового гравця в залежності від напрямків передачі м’яча і способу протидії захисника;

здійснює: чергування вивчених способів переміщення в поєднанні з фінтами; вибір позиції й моменту для одержання м’яча в трьох секундній зоні нападу; вибір моменту і способу ведення м’яча для проходу під щит; вибір способу і моменту для виконання кидків м’яча у кошик; вибір способу і моменту для застосування вивчених прийомів нападу і фінтів в умовах жорсткої опіки суперника; взаємодії двох гравців, «наведення і перетинання», взаємодії в трійках «вісімкою»; заслон (внутрішній, зовнішній);організацію позиційного нападу і швидкого прориву; вибір позиції для опіки нападників залежно від місця розташування гравця з м’ячем; протидії кидкам із середньої дистанції; «ухиляння» із-під заслону;організацію підстрахування під час переходу нападника під щит; організацію протидії при швидкому прориві та позиційному нападі (правильне розташування гравців під час позиційної атаки);

застосовує алгоритми надання першої допомоги;

дотримується правил: рухливих ігор та навчальної гри у баскетбол; безпеки життєдіяльності під час занять баскетболом.

 

3-Й РІК НАВЧАННЯ

Зміст навчального матеріалу

Вимоги щодо рівня та якості засвоєння навчального матеріалу

Теоретична підготовка

Охорона безпеки життєдіяльності під час занять. Вплив паління і вживання алкоголю на досягнення у спорті. Профілактика травматизму на заняттях баскетболом. Технічна підготовка баскетболіста. Досягнення українських баскетболістів на міжнародній арені. Організація й проведення змагань. Методика самостійних занять баскетболом. Суддівська практика. Організація техніко-тактичних дій у процесі ігор.

Учень:

{C}·        наводить приклади негативного впливу паління і вживання алкоголю на досягнення у спорті;

{C}·        визначає: засоби профілактики травматизму на заняттях баскетболом;

{C}·        характеризує: технічну підготовку баскетболіста; досягнення українських баскетболістів на міжнародній арені; порядок організації і проведення змагань; організацію технічно-тактичних дій у процесі ігор; методику самостійних занять баскетболом;

Фізична підготовка

Загальна фізична підготовка

Загально розвивальні вправи; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; рухливі ігри та естафети з бігом та стрибками.

Спеціальна фізична підготовка

Ривки з місця; «човниковий» біг; прискорення, зупинки, повороти, біг зі зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг; вправи з обтяженням, естафети.

виконує загальнорозвивальні вправи з предметами та без предметів, у русі; перешикування; стройові вправи та прийоми; акробатичні елементи; ривки з місця на 5, 10, 15, 20 до 30 м з різних вихідних положень; «човниковий» біг 4х9 м; прискорення, зупинки, повороти, біг зі зміною напрямку за зоровим сигналом; серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг із діставанням високих предметів; вистрибування з присіду; стрибки «вглибину» з наступним вистрибуванням угору; вправи з обтяженням, набивними м’ячами; рухливі ігри «Перетягання в парах», «Переправа», «Хто сильніший?», естафети;

 

 

 

Технічна підготовка. Техніка нападу

Пересування: прискорення із завданням наздогнати і перегнати партнера; збільшення швидкості пересувань і зупинок різними способами; чергування способів пересування з прийомами гри;

пересування: прискорення із завданням; пересування і зупинки різними способами;чергування способів пересування з технічними прийомами гри;

передачі й ловіння м’яча: ловіння і передачі м’яча різними способами; перекладання м’яча з рук у руки за спиною;

передачі й ловіння м’яча: ловіння і передачі м’яча двома руками зверху на велику відстань після повороту; ловіння і передачі м’яча однією рукою з відскоком від підлоги у жорсткому опорі захисників; сховану передачу м’яча за спиною;

перекладання м’яча з рук у руки за спиною; чергування різних прийомів ловіння і передачі м’яча в умовах

жорсткого опору захисників; чергування різних способів передачі м’яча однією і

 

двома руками у стрибку; передачу м’яча за спиною і під ногою при опорі захисника;

 

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в стрибку з середньої й далекої дистанцій; кидки м’яча після проходу вздовж бічної лінії; штрафний кидок;

 

кидки м’яча: кидки однією рукою зверху в стрибку з середньої і далекої дистанції в русі з опором захисника; кидки м’яча однією рукою зверху у стрибку й у русі

 

 після виконання прийомів нападу і з опором захисника; кидки м’яча після проходу вздовж бічної лінії; штрафний кидок; змагання в кидках м’яча на швидкість і точність влучення;

ведення м’яча: ведення м’яча без зорового контролю; асинхронне ведення м’яча; естафети з киданням та веденням м’яча; укривання м’яча під час обведення суперника

ведення м’яча: ведення м’яча без зорового контролю; передача м’яча різними способами при опорі захисника;асинхронне ведення м’яча; укривання м’яча під час обведення суперника;

Техніка захисту

Пересування: поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами гри в захисті;

заволодіння м’ячем: відбивання м’яча в стрибку; блокування при боротьбі за м’яч, що відскочив від щита; боротьба під своїм і чужим щитом.

пересування: поєднання стійок і пересувань з технічними прийомами гри в захисті;

заволодіння м’ячем: відбивання м’яча вбік і назад під час кидка в стрибку; блокування під час боротьби за м’яч, що відскочив від щита; боротьба під своїм і чужим щитом; вправи на змагання в підборах м’яча, що відскочив від щита;

 

 

Тактична підготовка

Тактика нападу

Індивідуальні дії без м’яча: поєднання вивчених способів переміщень і фінтів в ігрових ситуаціях позиційного нападу і швидкого прориву; вихід на вільне місце в позиції центрового гравця; вибір місця і моменту для взаємодій із центровим гравцем;

 

індивідуальні дії з м’ячем: поєднання технічних прийомів з фінтами в залежності від протидії захисників; вибір технічних прийомів для гравців різних ігрових амплуа; вибір моменту для передачі м’яча центровому гравцеві;

 

групові дії: взаємодії між гравцями, що виконують різні ігрові функції; застосування вивчених способів взаємодій у процесі навчальних ігор;

застосовує поєднання вивчених способів переміщення і фінтів в ігрових ситуаціях позиційного нападу і швидкого прориву; різні способи кидків м’яча у кошик і їх поєднання з фінтами, веденням, ловінням, передачам м’яча в залежності від протидії захисників; взаємодії між гравцями, що виконують різні ігрові функції (центровий – крайній нападник, крайній нападник – захисник, крайні нападники – захисники, центровий – захисник); блокування при підборі м’яча, який відскочив від щита; взаємодії двох гравців заслонами, взаємодію трьох гравців «перехресним виходом», напад із двома центровими; напад серією заслонів; протидію першій передачі у швидкий прорив; захист при введенні суперником м’яча через бічну та лицьову лінії, штрафного кидка;

здійснює: організацію позиційного нападу з двома центровими гравцями,

командні дії: організація позиційного нападу; швидкого прориву; напад із двома центровими; напад серією заслонів.

швидкого прориву вздовж бічної лінії; організацію трикутника відскоку при підборі м’яча, який відскочив від щита; організацію позиційного нападу на своїй половині майданчика; суддівство навчальних ігор; вихід на вільне місце для одержання м’яча в позиції центрового гравця; вибір місця і моменту для взаємодій із центровим гравцем; вибір вивчених способів ловіння, передач, ведення, кидків і фінтів із м’ячем, які застосовують гравці різних ігрових амплуа; вибір моменту для передачі м’яча центровому гравцеві; протидії заслонам і організацію передачі центровому гравцеві;

дотримується правил: рухливих ігор, двосторонніх навчальних ігор; безпеки життєдіяльності під час занять баскетболом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Успішне засвоєння учнями знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення.

Формування вмінь виконувати фізичні вправи, їх трансформація в навички, об’єднання навичок в уміння – це тривалий складний процес.

Програма надає учням:

{C}·        знання, що сприяють організації учнів у процесі фізичного виховання (наприклад, правила безпеки, організації ігор, суддівства);

{C}·        знання медико-біологічного спрямування (вплив фізичних вправ для функції організму, перша медична допомога, втома та відновлення, методи самоконтролю);

{C}·        знання, необхідні для практичного засвоєння вправи (про техніку та тактику гри);

{C}·        знання з організації і методики проведення занять і змагань.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

{C}1.  {C}Годик М.А., Бальсевич В.Н. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры // 1994. – №5,6. – С. 24-32.

{C}2.  Бабушкин В.З. Подготовка юних баскетболистов. – К.: Здоров’я, 1985. –143 с.

{C}3.  Демінський О.Ц. Дидактичні основи оптимізації спортивного тренування: Монографія.- К.: Вища школа, 2001. – 238 с.

{C}4.  {C}Методическое пособие по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы в детско-юношеских клубах и центрах по месту жительства / Авт.-сост. Л.В. Балабан, В.М. Крикота. – Мариуполь, 2008. – 100 с.

{C}5.  Малевич Л.Р., Ковянов В.Н. Спортивні ігри. Баскетбол. Буклет. – К: Вища школа. 1981.

{C}6.  Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. (Групи початкової підготовки, спортивне оздоровлення). – К., 1999. – 205с.

{C}7.  Поплавський Л.Ю. Баскетбол. – К.: Олімп. літ., 2004.

{C}8.  Техніко-тактичні дії гри в баскетбол. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 19 с.

{C}9.  Цапенко В.А. Теория и методика избранного вида спорта (спортивные игры):  Учебное пособие для студентов V курса / В.А.Цапенко, В.Н.Зайцева. – Запорожье, 2001. – 171 с.

{C}10.           Цапенко В.А.Теория и методика избранного вида спорта (спортивные игры): Учеб. пособ. для студ. IV курса/ В.А.Цапенко, В.Н.Зайцева.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 150с.

{C}11.           Шаблинский В.А. Баскетбол. Что я о нем знаю? – К.: Молодь, 1989. – 144 с.

{C}12.           Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів. – Тернопіль: Навчальна книга, Богдан, 2001.

 

 

 

Додаток 1.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА ІНВЕНТАРЯ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ФАКУЛЬТАТИВУ (ГУРТКА, СЕКЦІЇ) «БАСКЕТБОЛ»

№№ п/п

Обладнання та інвентар

Кількість

1

Майданчик установлених розмірів у закритих приміщеннях

1 щт

2

Майданчик на вулиці, що відповідає вимогам правил занять

1 шт

3

Стійки з щитами встановленого зразка

2 шт

4

Тренувальні щити з кільцями

2 шт

5

Переносні стійки з кошиками стандартного розміру

2 шт

6

Стійки для обведення

5 шт

7

Дошка для демонстрації результатів

1 шт

8

Комплекти цифрових знаків

2 шт

9

М’ячі баскетбольні

10 шт

10

М’ячі (1кг)

10 шт

11

Відеопроектор

1 шт

12

Відеомагнітофон

1 шт

13

Комп’ютер

1 шт

14

Диски CD, DVD, відеокасети з технічної та тактичної підготовки

5 шт