План батьківського всеобучу

    Головне завдання педагогічного колективу ліцею – залучити батьків до загального виховного процесу, використовуючи їх творчі можливості у позакласній роботі, організувати дієву співпрацю в усіх напрямках виховної роботи, стимулювати їх активність, зробити союзниками ліцею.

            Основні напрямки роботи з батьками:

Ø  Ознайомлення з умовами життя сім`ї, з`ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини у сім`ї, стосунків з батьками;

Ø  Виявлення труднощів у вихованні, які відчувають батьки;

Ø  Здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

Ø  Залучення батьків та організації та участі у позакласній діяльності;

Ø  Проведення загально ліцейських батьківських лекторіїв (один раз на семестр), класних батьківських зборів (5 разів на рік);

Ø  Особисті бесіди адміністрації та класних керівників з батьками, консультації для батьків психолога ліцею.

 

Тематика класних батьківських зборів у 2016/2017 н.р.

 

Класи

Тематика батьківських зборів

Вересень

Листопад

Січень

Березень

Травень

7

Знайомство з батьками. Турбота про виховання дітей – конституційний обов`язок батьків. Запобігання травматизму в ліцеї та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху. Про зайнятість учнів в позаурочний час.

Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве дозрівання.

Які труднощі відчувають батьки у вихованні своїх дітей. Типові помилки у сімейному вихованні та як їм запобігти.

Роль батьків у профілактиці та запобігання шкідливих звичок.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальна практика. Запобігання дитячого травматизму, попередження правопорушень під час літніх канікул.

8

Роль батьків у формуванні всебічно розвиненої особистості, навичок самоосвіти та самовиховання.

Запобігання травматизму в ліцеї та в позаурочний час.

Безпека дорожнього руху. Про зайнятість учнів в позаурочний час.

Виховання у ліцеїстів культури здоров`я, мотивацій до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок.

Права дитини, дотримання їх у сім`ї. Попередження насильства у сім`ї.

Вільний час – для душі і з користю. Форми позаурочної зайнятості дітей. Сімейні  культурні традиції  та їх значення для дитини.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальна практика. Запобігання дитячого травматизму, попередження правопорушень під час літніх канікул.

9

Формування свідомого ставлення до свого здоров`я  як найвищої цінності. Організація харчування в ліцеї та дома. Контроль за успішністю та відвідуванням навчальних занять. Запобігання травматизму в ліцеї та в позаурочний час.  Безпека дорожнього руху. Про зайнятість учнів в позаурочний час.

Консультація-практикум: «Допомога батьків у професійному самовизначенні підлітків»

Психологічні особливості старшокласників. Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та іншими дорослими.

Бережіть мову! (ненормативна лексика, сленг – чому вони поширюються серед дітей?)

Підсумки навчального року. Підготовка до закінчення 2016-2017 н.р. Ознайомлення з нормативною документацією про ДПА. Запобігання всім видам дитячого травматизму та правопорушень під час літніх канікул.

10

Фактори, що руйнують здоров`я сучасної дитини.

Контроль за успішністю та відвідуванням навчальних занять. Запобігання травматизму в ліцеї та в позаурочний час.  Безпека дорожнього руху. Про зайнятість учнів в позаурочний час.

Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків у їх професійному самовизначенні.

Моральний клімат у сім`ї. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій.

 

Про ввічливість. Безконфліктне спілкування.

Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини. Організація літнього відпочинку дітей, навчальна практика. Запобігання дитячого травматизму, попередження правопорушень під час літніх канікул.

11

Формування навичок самоменеджменту. Як правильно організувати навчання та відпочинок, щоб уникнути перенавантаження. Про здоровий спосіб життя. Контроль за успішністю та відвідуванням навчальних занять. Запобігання травматизму в ліцеї та в позаурочний час.  Безпека дорожнього руху. Про зайнятість учнів в позаурочний час.

Консультація-практикум: «Професійне самовизначення старшокласника»

Випускний не за горами… про ДПА та ЗНО. Рекомендації психологічного характеру.

Любіть дітей такими, якими вони є!

(безконфліктне спілкування, попередження насильства)

Підсумки навчального року. Підготовка до закінчення 2016-2017 н.р. Ознайомлення з нормативною документацією про ДПА. Запобігання всім видам дитячого травматизму та правопорушень під час літніх канікул.

 

 

Тематика загально ліцейського батьківського  лекторію:

Тема лекторію

Термін проведення

Відповідальні

 

- Інформаційно-профілактична зустріч з предстакниками КМСД, ССД.

- Профілактика ДТП в рамках місячника «Увага! Діти на дорозі!»

вересень

Королькова Т.М.

 

Пасацька С.В.

 

- Інтернет як засіб інформації та спілкування. Небезпека Інтеренту. Як зробити так, щоб Інтернет став корисним помічником для підлітка.

- Агресивні діти. Причини і наслідки дитячої агресії.

- Захистімо наших дітей від алкоголю та наркотиків.

 

листопад

Пасацька С.В.

 

 

 

Гулян І.А.

 

Королькова Т.М.

 

- Роль спілкування у розвитку особистісних рис дитини.

- Адекватна оцінка або як хвалити і лаяти правильно.

- Тривожні діти. Причини хвилювань та страхів у дітей, засоби їх  подолання.

січень

Пасацька С.В.

 

Гулян І.А.

 

Гулян І.А.

 

- Про безпеку життєдіяльності дітей.

- Як взаємодіяти з дитиною у конфліктній ситуації?

- Здорова дитина – здоровее суспільство.

березень

Пасацька С.В.

Гулян І.А.

 

Королькова Т.М.

 

Літо без пригод!

травень

Пасацька С.В.

 

 

Підготовка ліцеїстів до складання ЗНО та ДПА.